Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt - Tsm

Längd
5 dagar
Pris
12 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör av er för mer information. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
5 dagar
Pris
12 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör av er för mer information. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

S:t Eriks Järnvägsgrupp

Utbilda dig inom A-, L- och E-skydd

Vill du utöka din kompetens inom skydds- och säkerhetsledning? Kursen ger dig kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Har du signaltekniks grundutbildning blir du även behörig tillsyningsman S-skydd. Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning. Deltagare med signaltekniks grundutbildning blir behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

S:t Eriks Järnvägsskola utbildningsverksamhet skall med omväxlande och praktisk pedagogik åstadkomma resultatrik inlärning och skapa bekvämlighet i omsättande av kunskaper i verkligheten.

Kursens mål är att ge deltagarna kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Kursdeltagaren skall efter utbildningen ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning. Deltagare med signaltekniks grundutbildning blir även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Hör av er för mer information.

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige
 • Svenska

Målgrupp

Personer som ska planera och begära A-, L-, och E-skydd och ansvara för och upprätthålla skyddet samt stämma av förplanerade trafikverksamheter, slutföra planering och direktplanera trafikverksamheter. Vägvakt vid plankorsning genomför säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leder vägtrafik över spår. Personer med signaltekniks grundutbildning är även behöriga att vara tillsyningsman S-skydd.

Kursinnehåll

- Introduktion/avslutning

- Termer
- Signaler och växlar
- Dialog och ordergivning
- A-skydd
- E-skydd
- L-skydd
- A-, L- och E-skydd i system M
- A-, L- och E-skydd i system S
- Vägvakt
- Fara och olycka
- Tillämpningsövning
- Kunskapskontroll

Består av 26 timmar teori och 14 timmar praktik.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en norm tid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Fortsatta studier

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Tid & plats

09:00 - 16.30.

Förkunskaper

Utbildning Skydds- och säkerhetsledning inom spårområde (BASÄSKYDD) eller motsvarande utbildning. Tjänstgjort som skydds- och säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen. Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112. För den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd krävs signaltekniks grundutbildning.

Kursledare

Lärare med dokumenterad kunskap i ämnet samt certifierad pedagogisk kompetens från Trafikverksskolan. Jag brinner för järnväg och lärandet. Att göra det svåra lätt är en av mina drivkrafter. Jag har 15 års erfarenhet av pedagogiskt arbete och ledarskap. Jag har även ett stort intresse i den svenska järnvägen och då när det kommer till banteknik och säkerhet. För mig är det otroligt viktigt att förena god pedagogik med god metodik för bästa resultat samt att motivera eleven till sitt eget lärande för framtiden.    

Utbildning / Certifieringar 

 • Järnvägsingenjör
 • Elsäkerhetsledare för banarbete och maskin  
 • Godkänd lärare från Trafikverket  
 • Heta arbeten
 • Olycksplatsansvarig (OPA)
 • Faktainsamlare
 • Tillsyningsman  
 • Skydd- & säkerhetsledare  
 • Skydd- & säkerhetsplanerare
 • Stabilitetspåverkande arbeten i spår (BASTAB)
 • Heta arbeten instruktör/arrangör
 • Bas U/P
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Operatör TSA/TA

Examen, diplom m.m.

Deltagaren erhåller certifiering efter avslutad utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt - Tsm, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 9 recensioner
Skriv en recension
5/5
Sinisa Vakic
02 maj 2023
TSM kurs

Riktigt bra kurs för ett säkert arbete på spår, super bra förklarat av Felipe som är full av kunskap. Stor rekommendation!

5/5
Fredrik
03 feb 2023
Exceptionellt bra

Väldigt bra kurs, den bästa kursledaren jag haft.

5/5
Sebastian
03 feb 2023
Bra och informativ utbildning

Bra lärare informativt och tydligt

S:t Eriks Järnvägsskola
Växlarevägen 25-29
170 63 Solna

Utbildning och kompetensutveckling inom området järnväg

Vidareutbilda dig och din personal med S:t Eriks Järnvägsskolas företagsutbildningar. Tack vare vår spetskompetens inom järnväg kan vi hjälpa dig med allt från dagskurser till veckokurser. Boka en kurs direkt eller kontakta oss om du söker en utbildning anpassad efter...

Läs mer om S:t Eriks Järnvägsskola och visa alla utbildningar.

Highlights