Visa utbildning.se som: Mobil

Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV)

Rexus Utbildningar AB
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss - Växjö
Öppen utbildning
   
Växjö

Kursbeskrivning

Trafikverkets kravkurser

Sedan 2012-01-01 gäller de nya kompetenskraven som trafikverket ställer på alla som utför olika sorters vägarbete. De nya kraven motsvarar bestämmelserna i bl.a Arbetsmiljölagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen. De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika nivåer.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursmål

I utbildningen får deltagarna lära sig krav på personlig skyddsutrustning allmänt om arbetsmiljölagen samt trafikförordningen.

Kursinnehåll

Detta är grundutbildningen för all personal som ska utföra vägarbete eller besöka vägarbetsplatser, där Trafikverket är väghållare, ska genomgå.

APV 1.1Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.

 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.

 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.

 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

APV 1.2Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.

 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.

 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.

 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).

 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

APV 1.3Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

 • Beläggningspersonal.

 • Utför arbeten i Baskontrakt.

 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.

 • Utför projekterings- eller servicearbeten.

 • Vakt som även utför lotsning.

 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Övrigt

Utbildningen gäller som längst i 4 år.

Inga krav på certifieringsprov krävs.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Rexus Utbildningar AB

Rexus Utbildningar AB

Rexus Utbildningar arbetar sedan 20 år med utbildningar över hela landet.

Vi utbildar inom åkeri-transport- entreprenad-buss och industribranschen. Vi erbjuder utbildningar inom de flesta områden, tex ADR, Arbetsmiljö,Brandfarliga Arbeten, YKB, Maskinförare, Kran, Truck, ESA m.m. Vi erbjuder på konsultbasis, arbetsmiljö-brandpolicys samt Säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi använder oss av utbildare med...


Läs mer om Rexus Utbildningar AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Rexus Utbildningar AB

Blästergatan 4
35246 Växjö

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV) från Rexus Utbildningar AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV)!

Liknande utbildningar