Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Trafiktillstånd - starta eget

Rexus Utbildningar AB
Kort om utbildningen
4 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss - Växjö
Öppen utbildning
   
Växjö

Kursbeskrivning

Trafiktillstånd - starta eget

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik, Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.

Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) med förare ställs till allmänhetens förfogande MOT BETALNING för transport av personer eller gods.

Kunskapskraven är indelade i:

  • Juridik
  • Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
  • Tekniska normer och driftsförhållanden och trafiksäkerhet

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Tid & plats

Utbildningstid:

4 dagar samt självstudier

Kunskapsprov

Rent praktiskt innebär det att de tre delarna; betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II.

"Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng." enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1071/2009 av den 21 oktober 2009

Examensbevis skickas ut till dig när du är godkänd på samtliga delprov som ingår i provet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Trafiktillstånd - starta eget, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Rexus Utbildningar AB

Rexus Utbildningar AB

Rexus Utbildningar arbetar sedan 20 år med utbildningar över hela landet.

Vi utbildar inom åkeri-transport- entreprenad-buss och industribranschen. Vi erbjuder utbildningar inom de flesta områden, tex ADR, Arbetsmiljö,Brandfarliga Arbeten, YKB, Maskinförare, Kran, Truck, ESA m.m. Vi erbjuder på konsultbasis, arbetsmiljö-brandpolicys samt Säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi använder oss av utbildare med...


Läs mer om Rexus Utbildningar AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Rexus Utbildningar AB

Blästergatan 4
35246 Växjö

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trafiktillstånd - starta eget från Rexus Utbildningar AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Trafiktillstånd - starta eget!

Liknande utbildningar