Visa utbildning.se som: Mobil

Affärsförståelse och Affärsutveckling

Reagens Affärsutveckling
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Affärsförståelse och Affärsutveckling

Det handlar om faktabaserad insikt för ökad förståelse.


I en fingerad verklighet driver deltagarna i grupper en affärsverksamhet, ofta den egna verkliga verksamheten, och får där fatta beslut om olika parametrar, analysera effekter av beslut och verksamheten och genomföra de affärshändelser som företaget eller organisationen ställs inför.
Utbildningarna anpassas alltid efter kundernas behov, syfte och önskemål.

Syfte och mål

Utveckla den enskilde medarbetarens förståelse för möjligheterna att påverka resultat och lönsamhet och verksamhetens konkurrensförmåga.

Målgrupp

Målgrupperna kan variera från alla medarbetare till chefer på olika nivåer beroende på anpassning av innehåll, fokusområde och mål med utbildningen.

Kursinnehåll

• Hantera beslut på en starkt konkurrensutsatt marknad.
• Beslut om prissättning, marknadsåtgärder och kostnadskontroll.
• Förstå och tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som styr och analysverktyg.
• Omvärldens påverkan.
Kortare teoripass om nyckeltal, priskänslighet, kassaflöde och eller andra delar enligt anpassning.

Upplägg

Utbildningarna anpassas och skräddarsys för olika syften, fokusområden och målsättningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsförståelse och Affärsutveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Reagens Affärsutveckling

Reagens Affärsutveckling

Reagens Affärsutveckling

Med effektiva verktyg och en metodik som skapar engagemang och delaktighet ger vi förutsättningar för medarbetarnas möjligheter att bidra till organisationens utveckling. Reagens Affärsutveckling utbildar och tränar medarbetare inom privat och offentlig sektor i Affärsförståelse, Affärsekonomi, Affärsutveckling och alla de...


Läs mer om Reagens Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Reagens Affärsutveckling

Holmgatan 32
791 71 Falun

 Visa telefonnummer