Inga recensioner än

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Ramboll, Distans
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ramboll utbildning

Utveckla en hållbar leverantörskedja, 1 dag

Den här kursen riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig eller dig som arbetar med inköp och ledningssystem och som vill skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar leverantörskedja. Vi tar ett samlat grepp kring strategisk leverantörsutveckling och ger dig verktygen att identifiera och kommunicera verkningsfulla krav, riskbedöma leverantörer, skapa dialog och att utforma en resurseffektiv uppföljning.

Kursen ger dig
Kursen ger dig som arbetar med inköp eller med ledningssystem, metodik för att säkerställa en god leverantörsuppföljning utifrån ställda krav, men också kunskap om hur man skapar förutsättningar för att utveckla relationen med leverantörer. Kursen tar ett helhetsgrepp på leverantörsutveckling för att skapa effektiva och hållbara leverantörskedjor.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

14 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

30 november, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Erbjudande för nya kunder!

Erbjudande: Gå 2 för 1 

Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om man är två som delar de nya kunskaperna. Därför fortsätter vi erbjuda nya kunder att gå 2 deltagare och betala för 1 på valfri kurs.

Ur kursens innehåll

 • Vilka kriterier som är lämpliga att utgå ifrån vid val av leverantörer. Till exempel vad olika certifieringar innebär och hur du kan värdera detta.
 • Att ställa rätt sorts krav – relevanta krav där det har betydelse inom olika områden (miljö, kvalitet, social hållbarhet).
 • Att ställa krav på rätt sätt – så att de blir bindande (t.ex. i kontrakt, i Code of Conduct, eller i andra typer av förbindelser (Terms and Conditions). Att kraven är tydliga och går att följa upp.
 • Hur du planerar för en resurseffektiv uppföljning (riskanalyser) och metoder för uppföljning.
 • Hur du skapar en löpande kommunikation med dina leverantörer – för feedback och input och för att skapa möjlighet till utveckling av dina produkter och tjänster.
 • Affärsetik – för att bli medveten om risker. Hur problem upptäcks och kan förebyggas.
 • Skyddande av materiell och immateriell egendom – tex datasäkerhet.
 • Hantering av eventuella avvikelser.
 • Att arbeta proaktivt med leverantörer – genom samarbete, långsiktiga relationer, kompetensöverföring och kapacitetsbyggande.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med eller är ansvarig för arbetsmiljön samt inköpare, kvalitetsansvariga, och produktionsansvariga – alla som hanterar inköp och leverantörer inkl. leverantörsuppföljning.

Investering

Kursavgift

7.500 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.      

Kursledare

En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen i våra kursutvärderingar är att de även arbetar som konsulter. Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att skapa engagemang och lärande.

Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt och användbart innehåll. Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla och praktiska lösningar som vi vet fungerar!

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Utveckla en hållbar leverantörskedja, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Ramboll
Ramboll
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg

Utbildning

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Ramboll Utbildning är en del av Ramboll Sverige och erbjuder en mängd olika typer av utbildningar; E-learning, klassrumsutbildningar, distansutbildningar, företagsinterna utbildningar och...

Läs mer om Ramboll och visa alla utbildningar.

Highlights