Inga recensioner än

ADR 1.3

R1 Utbildning, i Halmstad
Längd
4 timmar
Pris
1 500 SEK exkl. moms
Längd
4 timmar
Pris
1 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

ADR 1.3

ADR 1.3 - Transport av farligt gods

Utbildningen syftar till att ge personer som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods kännedom och skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet. Ge kunskap om regler som gäller, för att förebygga olyckor och de regler som är tillämpliga. 

Alla personer som är involverade* i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

* Allt ifrån dem som lastar eller tar emot gods till personal på kontoret som administrerar dokument angående farligt gods.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Varför välja R1 Utbildning?

Kursledare med branschexpertis

Distansutbildningar

Bli diplomerad/certifierad

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som exempelvis avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare av farligt gods.

 

Kursinnehåll

Ämnen som behandlas

Utbildningen består av tre delar, och i förekommande fall en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. Den ska även omfatta utbildning i bestämmelserna om skydd av transporter med farligt gods (se kapitel 1.10 i ADR-S respektive RID-S).

 • Begreppet Farligt Gods
 • Regelverkens uppbyggnad
 • Lagar och förordningar
 • Ansvar
 • De olika klasserna
 • Transporthandlingar och dokument
 • Förpackningar
 • Sampackning och samlastning
 • Begränsade mängder
 • Värdeberäknad mängd
 • Reducerad mängd
 • Transportkort
 • Märkning och etikettering
 • Värdeberäknad mängd
 • Reducerad mängd
 • Transportkort
 • Transportskydd
 • Märkning och etikettering
 • Säkerhetsutbildning

Fortsatta studier

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren. (Information hämtad från MSB)

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad kurs och godkänt prov erhålls ett kursintyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ADR 1.3, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
R1 Utbildning
Pumpvägen 2
24393 Höör

R1 Utbildning är aktiva över hela Sverige. Vi genomför utbildningar åt organisationer och företag. Det finns både traditionell klassrums utbildning och utbildning via webb.  Vår styrka är våra utbildare. För att en utbildning skall vara informativ och lärorik ställer vi...

Läs mer om R1 Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights