Visa utbildning.se som: Mobil

Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet

Quam Utbildning AB
Kort om utbildningen
35 timmar
3 995 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Löpande start. Starta när du vill - Distans
Onlineutbildning
Distans
funktionsnedsättningar

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Syftet är också att deltagarna ska få en ökad förståelse för hur aktuella funktionsnedsättningar påverkar de kognitiva funktionerna. Utbildningen innehåller tips om arbetsmetoder och strategier för att hjälpa individen kompensera för aktuella svårigheter.

Vi ägnar också en hel del utrymme åt samsjuklighet där vi även tar upp åldrande, missbruk, kriminalitet, ätstörningar och stress.

Utbildningen innehåller 28 lektioner fördelade på 6 kapitel. Lektionerna inleds med en filmad föreläsning. Dessa föreläsningar är kompletterade med teoretisk text, fallbeskrivningar, youtubefilmer, boktips med mera.

De inspelade föreläsningar som inleder lektionerna är textade för att öka tillgängligheten. För att öka tillgängligheten ytterligare har vi försökt minimera de visuella och auditiva intrycken. Föreläsningarna är inspelade mot en neutral bakgrund och i bild finns antingen föreläsaren eller en powerpointbild. Det finns ingen musik eller andra ljud pålagda.

Efter varje lektion finns några övningsfrågor som sedan återkommer i slutprovet. Sist i varje kapitel finns det reflektionsfrågor som är tänkta att ge inspiration till diskussioner i personalgruppen. Utbildningen är mycket omfattande och vi rekommenderar att man använder den som en studiecirkel. Vi tror att bäst utbyte av den får en verksamhet om hela personalgruppen går kursen samtidigt och får avsatt tid för att reflektera över varje kapitel innan man går vidare. Reflektionsfrågorna kan förhoppningsvis också inspirera till egna reflektioner om man inte ingår i en personalgrupp.

Köparen har tillgång till utbildningen ett år efter första inloggningen.

Vid köp till fler än en deltagare, kontakta gärna oss på Quam Utbildning AB för en demonstration av utbildningen.

På Quam Utbildning AB:s youtubekanal kan du hitta klipp från föreläsningar och webbutbildningar.

Varför välja Quam Utbildning AB?

Distansutbildningar

Välj studietakt

Du väljer startdatum

Målgrupp

Personal som arbetar inom verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar eller sjukdomar, till exempel verksamheter inom socialpsykiatrin eller enligt LSS men också till andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar, till exempel skola, arbetsförmedling, socialtjänst, HVB-hem eller äldreomsorg, både i kommunal och privat regi. Utbildningen kan också vara till nytta för personer som själva har en funktionsnedsättning och för anhöriga.

Kursinnehåll

Diagnosmanulaler

Diagnosmanualerna DSM och ICD

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuell funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Autism

ADHD

Tourette syndrom

Tvångssyndrom

Intellektuell funktionsnedsättning

Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar

Psykossjukdomar

Ångest

Depression

Posttraumatiskt stressyndrom

Personlighetssyndrom

Trotssyndrom och uppförandestörning

Bipolär sjukdom

Kognitiva funktioner

Central koherens

Perceptionsavvikelser

Exekutiva funktioner

Theory of mind

Kommunikation

Samsjuklighet

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar

Äldre med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar

Missbruk och kriminalitet

Ätstörningar

Stress

Strategier

Organisatorisk nivå

I verksamheter inom socialpsykiatri, LSS och skola

Generella tips

Upplägg

Vid köp av fler än en plats ges rabatt som ökar med antalet platser.

När fler än en utbildningsplats köps utser köparen en administratör inom den egna organisationen.

På Quam Utbildning AB:s utbildningsplattform skapas en utbildningsgrupp som får tilldelat sig köpt kurs och det antal platser man betalt för. Köparens administratör ansvarar för att fördela platserna genom att bjuda in de deltagare som ska gå kursen.

Kunden har tillgång till utbildningen under ett år från första inloggningen. Det är möjligt att genomgå de olika avsnitten i vilken ordning man vill och man kan också besöka varje lektion flera gånger.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet, förutsatt att distansutbildningen inte är påbörjad. När kursen är startad i Quams utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla

Investering

En plats kostar 3 995:-. Vid köp av fler platser ges rabatt enligt följande:

5-9 deltagare 5% rabatt
10-19 deltagare 10% rabatt
20-49 deltagare 20% rabatt
50-99 deltagare 30% rabatt
Vid köp av 100 platser eller fler, kontakta Quam Utbildning för offert

Kursledare

Anne Lundin: Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 1979 och 15 av dessa år har jag arbetat som enhetschef. Jag har arbetat på vårdhem, gruppbostäder, korttidshem, daglig verksamhet och med personlig assistans och ledsagare. De senaste 15 åren har jag arbetat med handledning och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När det gäller teoretiska kunskaper är jag från början utbildad vårdare och har drygt tre års högskolestudier inriktade på handledning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Camilla Johansson: Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2005, främst som boendestödjare, samordnare, metodutvecklare och enhetschef inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Sedan 2015 arbetar jag som enhetschef för bostäder med särskild service enligt SOL och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet. Genom åren har jag bland annat hållit föreläsningar på stödpedagogutbildningen i Göteborg samt för personalgrupper inom socialpsykiatrin i rollen som metodutvecklare.Jag är utbildad beteendevetare med inriktning psykologi och har kompletterat med universitetsstudier om autism.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett prov. När provet är godkänt kan ett diplom skrivas ut.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 10 recensioner.

Lund
En del orelevanta saker finns med, den riktar sig till baspersonal, en del frågor känns mer riktade till de som läser på högskola eller liknande. Videoklipp på er när ni föreläser känns inte så inspirerande, bra innehåll men kunde vara mer engagerade, lite mer ögonkontakt med åhörare och inte läsa i papperna.
Maria Nilsson
Jag tycker att kursen hittills varit väldigt bra. Avsnitten var lagom många med kombinationen text och film. Konkret, enkel och väldigt bra information. Fick även en del aha upplevelser utefter min son som har adhd. Hade önskat att hans skola fått gå denna så de hade förstått hur han tänker.

Quam Utbildning AB

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder föreläsningar, uppdragsutbildningar och webbutbildningar inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar, kognitiva funktioner samt samsjuklighet. VI föreläser också om vård - och stödsamordning samt samsjuklighet och samverkan. Vi upplever att det blir allt vanligare med...


Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Quam Utbildning AB

Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 10 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 76 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet från Quam Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: