Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

Psykologpartners W & W AB
Kort om utbildningen
12 dagar
24 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).

En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella och privata roller och situationer. Som familjehemskonsulent går mycket av arbetet ut på att stötta och handleda familjehem och kontaktfamiljer till förståelse för sig själva och det barn de vårdar. Detta är ett givande uppdrag och också svårt på många sätt.

I kognitiv beteendeterapi (KBT) är grunden för arbetet att göra en beteendeanalys. Analysen har som syfte att sammanfatta förståelse av hur beteenden uppkommer och vad som vidmakthåller dem. Detta verktyg har handledare stor användning av i sitt arbete.

På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sin roll som handledare och fördjupa dennes kunskaper i beteendeanalys och KBT så att det kan vara den bärande grunden för handledningen. Utbildningen har stort fokus på att analysera handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på analysen. Detta ger att deltagaren blir bättre rustad att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma familjevårdskonsulenter och andra som arbetar med handledning i socialt arbete. Deltagarna ska ha minst ett pågående handledningsärende under utbildningstiden som grund för hemarbete.

Utbildare

Cecilia Engblom Rosengren, legitimerad psykolog. Cecilia har mångårig erfarenhet av behandling, handledning och utbildning. Hon handleder främst inom socialtjänst och rehabilitering på bas av KBT och Motiverande samtal. Cecilia är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar mycket inom MI, samtal och behandling. Cecilia handleder även MI-coacher.

Cecilia Norin, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Cecilia har flerårig erfarenhet av behandling (från både barnpsykiatri och terapi med vuxna) samt handledning med KBT-inriktning. Hon har handlett inom många olika verksamheter/arbetsgrupper, exempelvis skola, behandlingshem, missbruksvård och psykiatri. 

Innehåll

18 september:                        Om handledning generellt och KBT i handledning specifikt

19 september:                        Inlärningspsykologi

9 och 10 oktober:                  Att använda beteendeanalys i handledning

13 och 14 november:            Samtal som fungerar

11 och 12 december:             KBT-metoder i handledning

15 januari:                             Att hjälpa de handledda att titta på sig själva

16 januari:                             Handledning på egen handledning

13 februari:                           Handledning på egen handledning

19 mars:                                Examination och seminarium

Investering

Kostnaden är 24 000:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. 

Lokal

Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Examen, diplom m.m.

Deltagarna blir bättre rustade att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer. Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Identifiera och förklara KBT- principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
  • Redogöra för sambandet mellan funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
  • Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för ett specifikt handledningsärende motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
  • Handskas med eventuella problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse.
  • Illustrera och omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Psykologpartners W & W AB

Psykologpartners W & W AB

Psykologpartners

Psykologpartners är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom tillämpad beteendeanalys (TBA) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra tjänster syftar till att förändra beteenden och öka handlingsfriheten hos våra kunder och klienter. Psykologpartners arbetar över hela Sverige och vår vision är att gynna...


Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Psykologpartners W & W AB

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 124 recensioner.
Alla recensioner för arrangören