Visa utbildning.se som: Mobil

Specialistutbildning i Acceptance and Commitment Therapy

Psykologpartners W & W AB
Kort om utbildningen
6 dagar
16 500 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Specialistutbildning för psykologer


Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det här är utbildningen för psykologer som vill få fördjupade kunskaper i psykologisk behandling, genom att integrera ACT på en avancerad nivå.

Utbildningen syftar till att du som student ska:

 • Lära dig om ett funktionellt kontextuellt perspektiv och Relational Frame Theory (RFT) relaterat till dina tidigare kliniska erfarenheter.
 • Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT.
 • Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet.

Det är viktigt att betona att ACT är mycket mer än en uppsättning övningar och metaforer som tilldelas klienten. Det är ett förhållningssätt som behöver användas utifrån ett syfte och med givna mål. För att kunna göra detta krävs mycket träning och tillfällen till fördjupade teoretiska diskussioner. Se denna utbildning som ett stort steg på den vägen, även om den inte är slutmålet.

Målgrupp

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven är att du är legitimerad psykolog, har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt har erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

Utbildare

Utbildare

 • Celia Young, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Psykologpartners Göteborg.
 • Kristoffer Pettersson, leg psykolog, Psykologpartners Stockholm.

Examinator

 • Jonas Ramnerö, FD, leg psykolog.

Datum & plats

Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Datumen är 15–17 januari+ 12–14 februari+ 14 mars.

Upplägg & innehåll

Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

 • Dag 1:  Introduktion till ACT-processerna och klinisk konceptualisering
 • Dag 2: Kontextuell beteendevetenskap funktionell kontextualism och Relational Frame Theory
 • Dag 3: Kontextuell beteendevetenskap funktionell kontextualism och Relational Frame Theory

Hemuppgift till dag 4: fallkonceptualisering på egen klient eller sig själv

 • Dag 4: ACT-processer: fördjupad genomgång och upplevelsebaserade övningar
 • Dag 5: Praktisk träning på ACT-interventioner
 • Dag 6: Praktisk träning på ACT-interventioner

Examinationsuppgift till dag 7

 • Dag 7:  Examination: studenternas skriftliga rapporter diskuteras och varje student får hålla en övning eller genomgång för gruppen

Upplägg

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt som dokumenteras skriftligt och som din beteendeanalys, konceptualisering och ACT-interventioner kan grundas på. Du kommer att under handledning av kursledare få träna färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda ACT-terminologi och 
-förhållningssätt.

Upplevelsebaserade moment kommer att ingå i utbildningen. ACT-processer förmedlas bäst när de upplevs. Du kommer därför att lära dig om ACT genom att arbeta med dina egna upplevelser och inre hinder i övningar individuellt och i grupp. Självklart kommer din integritet att respekteras genom att all delgivning i gruppen sker frivilligt. Du får själv uppleva hur man inom ACT arbetar med att öka psykologisk flexibilitet genom arbete med bland annat acceptans, kontakt med nuet och egna värderingar.

Investering

16 500:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Specialistutbildning i Acceptance and Commitment Therapy, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Psykologpartners W & W AB

Psykologpartners W & W AB

Psykologpartners

Psykologpartners är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom tillämpad beteendeanalys (TBA) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra tjänster syftar till att förändra beteenden och öka handlingsfriheten hos våra kunder och klienter. Psykologpartners arbetar över hela Sverige och vår vision är att gynna...


Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Psykologpartners W & W AB

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Specialistutbildning i Acceptance and Commitment Therapy!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 124 recensioner
Alla recensioner för arrangören