Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar

Längd
5 dagar
Pris
20 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 november, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-11-12
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
5 dagar
Pris
20 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 november, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-11-12
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 20 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar

– från beteendeanalys till dess tillämpningar

Kursomgång 2024
Kurskod: AKO563

En fördjupningskurs inom Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi.

Kursbeskrivning 

Välkommen till en specialistkurs som syftar till att fördjupa dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och hur du tillämpar denna i den behandling du utformar till barn, ungdomar och deras omsorgspersoner. I kursen guidas du i att göra beteendeanalys på egna fall. Särskilt fokus ligger på vad man bör uppmärksamma utifrån individens mognadsnivå och funktion, både i informationsinhämtning och i valet av interventioner. Därefter fördjupas kunskap i hur klassiska KBT-interventioner anpassas för att bli verksamma för unga människor och personer i deras närhet. Efter genomgången kurs ska du vara väl insatt i evidensläget rörande KBT behandling för barn och ungdomar, evidensbaserade metoder och manualer, reflektera kring din egen roll i mötet med den unge individen, samt ha övat på att utföra flera interventioner riktade till barn, ungdomar och deras omsorgspersoner.

Utbildningsform

Kursen innehåller teoretiska avsnitt i form av föreläsningar, genomgång av teori, forskning och beprövad erfarenhet av att behandla unga personer med KBT. Utifrån det teoretiska ramverket för utbildningen lyfter vi in kliniska erfarenheter i workshops för att gemensamt finna lösningar på utmaningar som kan uppstå i mötet med den unge och dennes kontext. Vi diskuterar bedömningar och val av interventioner, och övar oss tillsammans genom rollspel och övningar. Du tar även med dig kunskapen ut i din kliniska vardag för att tillämpa det du lärt dig mellan utbildningstillfällena. Kursen syftar således inte bara till att prata om hur vi behandlar barn och ungdomar, utan ger stöd för att utföra interventioner med klienter.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

21 november, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-11-12

Målgrupp

Målgrupp är legitimerade psykologer med grundläggande kunskap i inlärningsteori.

Utbildare

Camilla Olsson, leg Psykolog, leg Psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling
Camilla har mångårig erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin avseende bedömning, behandling samt utredning, under senare år även med kvalitetsansvar. Erfarenhet av behandling inom vuxenpsykiatrin samt privatpatienter, vuxna och barn. Mångårig erfarenhet av att utbilda inom KBT, handleda och konsultera kollegor och vårdgrannar.

Henrik Domeij, leg Psykolog, specialist i pedagogisk psykologi
Henrik arbetar främst med bedömning, KBT-behandling och ACT-behandling av barn, ungdomar och unga vuxna men även med samtalsstöd, utbildning och handledning. Han handleder och utbildar olika yrkesprofessioner inom socialtjänsten, omsorgen, skolan, barnpsykiatrin och första linjens psykiatri. I sin roll som psykolog har Henrik arbetat kliniskt med depression och ångeststörningar, neuropsykiatrisk problematik, föräldrastöd, akuta kriser samt komplex problematik med komorbiditet. Henrik håller föreläsningar om PBS och TBA, liksom om ACT, samtalsmetodik, inlärningsteori samt olika behandlingsbara tillstånd tex. ångesttillstånd och depression. Henrik är under specialisering i pedagogisk psykologi.

Clara Linnros, leg Psykolog, leg Psykoterapeut
Clara har en lång bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin med bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, samt med neuropsykiatriska utredningar och föräldrastöd samt samspelsbehandling. Hon har även erfarenhet av psykoterapi med vuxna, på vårdcentral och som privatpraktiserande. Clara har handlett mycket, mestadels BVC, men också andra verksamheter som till exempel barnpsykologer. Idag handleder Clara på verksamheter inom bl.a. socialtjänst, LSS, BUP och skola. Hon är särskilt intresserad av utvecklingspsykologi; att hjälpa föräldrar hjälpa sina barn, både direkt och indirekt genom handledning, utbildning och spridande av kunskap på olika sätt. Clara har stor föreläsningsvana, inom fält som utvecklingspsykologi, föräldraskapsstöd, samtalsmetodik, och utbildar idag inom det pedagogiska och kliniska fältet.

Clara har fått två texter publicerade; dels boken “De kallar det trots, att vägleda små barn genom utveckling och uppror”. Bonnier Fakta, 2022, och dels kunskapstexten “Trots och självständighetsutveckling” till barnhälsovårdens nationella metodbok Rikshandboken.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Specialistkurs KBT (Kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights