Inga recensioner än

Positivt beteendestöd inom LSS

Längd
3 dagar
Pris
11 050 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
11 050 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 11 050 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Praktisk orienteringskurs i Positivt beteendestöd (PBS). PBS är en metod som använder tillämpad beteendeanalys (TBA) som verktyg.

En praktiskt inriktad utbildning som ger dig som deltagare grundläggande kunskaper i inlärningsteori och färdigheter i att arbeta med beteendeanalytiska metoder och förhållningssätt under handledning. 

PBS är ett forskningsbaserat förhållningssätt som används inom en mängd olika verksamheter, t ex habilitering, skola, barnpsykiatri och behandlingshem. När vi använder PBS arbetar vi med individens beteenden i hennes vardagsmiljö. Vi analyserar situationer och beteenden som orsakar problem för individen och skapar förutsättningar för att öka mängden alternativa och funktionella beteenden med syfte att uppnå ökad livskvalitet.

Innehåll

Genomgång av viktiga teoretiska begrepp som sätts in i sitt praktiska sammanhang. Du får lära dig att observera och kartlägga beteenden där de förekommer. Observationer och kartläggning ligger till grund för att kunna göra en analys och som sedan som i sin tur är grunden för planeringen framåt. Analys och slutsatser sammanfattas i en beteendestödsplan som tydliggör och sätter mål för vårt fortsatta arbete. 

Du som deltagare får lära dig att analysera observationer i den egna verksamheten och ge förslag på interventioner som beskrivs i en beteendestödsplan. Exempel på sådant som gås igenom är: anpassningar av miljö och bemötande, problemskapande beteenden, beteenderegistreringar, hur vi kan förstå beteendets funktion för individen och hur vi kan hjälpa en individ att lära sig alternativa färdigheter, etik och värderingar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

18 september, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Målgrupp

För dig som möter barn, ungdomar eller vuxna inom LSS med olika typer av inlärningssvårigheter och/eller beteendeproblem. Exempelvis metodvägledare, stödpedagog, enhetschef på LSS-boenden, daglig verksamhet etc. 

Utbildare

Leg. Psykologer Annika Sandred & Therese Hermansson

Innehåll

Dag 1: Vad är TBA och PBS?

Grundläggande inlärningsteori, funktionell kartläggning, samt olika observations- och kartläggningsmetoder. Praktiska övningar.

Dag 2: Beteenderegistreringar, funktionell analys och beteendestödsplan. 

Förebyggande, tydliggörande och reaktiva strategier, att hantera hot och våld och undvika upptrappning. Hemuppgift inför sista tillfället.

Dag 3: Fördjupning kring beteendestödsplan. 

Genomgång av deltagarnas hemuppgifter, samt utifrån dessa tillsammans påbörja arbetet med beteendestödsplaner som kan användas i den egna verksamheten.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Positivt beteendestöd inom LSS, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights