PBS (Positivt beteendestöd) i skola och omsorg

Längd
5 dagar
Pris
18 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
5 dagar
Pris
18 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 18 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ett evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga

En utbildning som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma, i skolmiljön och inom boendeverksamheter. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Kursen omfattar: 

    •    Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys.

    •    Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av
         beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser.

    •    Fokus på förebyggande och främjande arbete

    •    Arbete med etiska frågeställningar.

Målet med utbildningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna använda dig av de beteendeanalytiska analys- och interventionsstrategierna i ditt dagliga arbete.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

28 november, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbeta genomför kartläggningar och planerar för insatser kring barn och unga. Specialpedagog, speciallärare, behandlingspedagog, socionom, kurator, psykolog.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt. 

Utbildare

Malin Angberg, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, handledare KBT
Malin Angberg är legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har bland annat arbetat med bedömning och behandling av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Malin utbildar och handleder på psykologprogram samt föreläser för personal inom ex habilitering, psykiatri, boendeverksamheter, SiS och skolor kring bemötande, motiverande samtal, Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd. Malin har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd.

Lilja Åsberg, Leg psykolog
Lilja har erfarenhet från eget arbete, behandling och handledning inom olika verksamheter som tex inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har utredningskompetens samt kompetens i att handleda och utbilda föräldrar och skol- och behandlingspersonal i bemötande och hantering av problembeteenden. Hon ägnar sig åt den pedagogiska psykologin med handlednings- och utbildningsuppdrag utifrån tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Uppdragen är riktade till olika professioner så som psykologer, lärare och behandlingsassistenter och inom boendeverksamheter såsom LSS och HVB, men också mot habilitering och skola. Lilja arbetar kliniskt med behandling av barn- och unga, och/eller tillsammans med deras föräldrar.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om PBS (Positivt beteendestöd) i skola och omsorg, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights