Visa utbildning.se som: Mobil

Previa Ledarträningsprogram

Previa
Kort om utbildningen
4 dagar
24 500 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Östersund

Beskrivning av: Previa Ledarträningsprogram

Med utgångspunkt i vetenskapen om människors beteende i organisationer erbjuder vi konkreta och direkt användbara verktyg som hjälper ledare att skapa tydlighet och engagemang i sin verksamhet. Utbildningen ger även en ökad insikt om den egna verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov.

Programmet baseras på Transformerande ledarskap, Full Range Leadership Model, Self Determination Theory (motivation) och Beteendeanalys i organisationer (OBM). Alla dessa utgångspunkter har ett mycket starkt evidensstöd och är utmärkta utgångspunkter för ledarträning. I programmet belyses organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer samt organisatorisk hälsa. Effektiva ledarträningsprogram leder inte bara till ny kunskap och insikt utan även till att ledaren i praktiken ändrar sitt sätt att leda.

Kursinnehåll

Previas Ledarträningsprogam är ett 2 + 2 dagars ledarträningsprogram. Programmet ger grundläggande kunskap om hur evidensbaserad kunskap om ledarskap, motivation, beteende samt organisatorisk hälsa och arbetsmiljö kan tillämpas och därigenom skapa engagemang och förutsättningar för prestation. Ledarträningsprogrammet innehåller därför moment som integrerar ny kunskap med de faktiska utmaningar som ledaren möter i sitt arbete.

TLI 360 Ledarenkät

Mål:
Previas ledarträningsprogram fokuserar på att lära ut hur ett effektivt ledarskap fungerar. Deltagarna får med sig ökad kunskap om beteende som resultatdrivande faktor och kopplingen mellan ledarskap, medarbetares motivation och effektivitet i verksamheten.

Pedagogik:
Under träningsprogrammet varvas teori med praktiska övningar och deltagarna tar del av ett flertal verksamhetscase. Mellan utbildningsdagarna får ledarna möjlighet att applicera och fördjupa sina nya kunskaper. Inför programstart träffar samtliga deltagare kursledaren för att identifiera aktuella styrkor, utmaningar och konkreta utvecklingsmöjligheter. Som deltagare får du en förberedande uppgift i form av en egen problem- och målformulering som ligger till grund för din egen beteendeförändring under träningsprogrammet.

Målgrupp

Ledarträningsprogrammet vänder sig till första eller andra linjens chefer eller projektledare. 

Investering

Pris:
24 500 kr. Priset är exkl. moms och avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Eventuell självkostnad för logi på internat tillkommer. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Villkor:
Utbildningen kan om- eller avbokas kostnadsfritt fram till 4 veckor före kursstart. Därefter debiteras 100% av kurskostnaden.
Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dgr netto.
Previa förbehåller sig rätten att av- eller omboka utbildningar pga för få deltagare.

Företagsanpassning:
Vi kan även erbjuda företagsanpassade lösningar där vi tar avstamp i ert företags specifika förutsättningar och önskemål. Utbildningen kan då genomföras såväl hos er som i våra lokaler. Kontakta oss på per telefon.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Previa Ledarträningsprogram, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Previa

Previa

En verksamhet utvecklas av de människor som arbetar inom den.

En verksamhet utvecklas av de människor som arbetar inom den. Verksamheten utvecklas när människorna i den utvecklas. Kompetensutveckling är en de viktigaste verktygen för att skapa resultat genom människor. Previa erbjuder en rad utbildningar vilka bidrar till en effektivare organisation,...


Läs mer om Previa och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Previa

Previa

S:t Eriksgatan 113
Stockholm

 Visa telefonnummer