Visa utbildning.se som: Mobil

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Pris: 6 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Göteborg, Malmö, Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Metoder och tips för systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Utbildningen kan även företagsanpassas.

Kursinnehåll

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
 • uppgiftsfördelning och kunskaper
 • nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • rutiner, instruktioner och dokumentation
 • systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • handlingsplan för den egna verksamheten.

Upplägg

Teori varvas med praktikfall, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Det ger i sin tur en förståelse för hur man kan arbeta praktiskt med metodiken för ett systematiskt arbetsmiljöarbete: identifiera – bedöma – åtgärda.

Målgrupp

Kursen riktar sig till företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Förkunskaper: Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Tid & plats

Dag 1: 10.00–17.00
Dag 2: 09.00–16.00

Investering

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Erbjudande

Testa Regelbanken

Med Regelbanken är det enkelt att hålla reda på alla olika lagar, förordningar och  föreskrifter som gäller på din arbetsplats.

Efter kursen kan du testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår. Erbjudandet gäller dig som inte redan har en licens till Regelbanken och det gäller ett abonnemang med en användare.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
 • Veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
 • Kunna använda prevent.se/regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
 • Veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Efter utbildningen

Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla som genomfört utbildningen får möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer