Visa utbildning.se som: Mobil

Stress i arbetet – undersök och åtgärda

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 4 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert! - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Stress i arbetet – undersök och åtgärda

Förebygg stress i arbetslivet

Den här utbildningen ger praktiskt användbara redskap för att förebygga stress i arbetet, och är ett effektivt stöd för företag, chefer och skyddsombud som ska arbeta med arbetsrelaterad stress. I utbildningen ingår kunskap om vad som orsakar stress i arbetet, arbetsgivarens ansvar och vinsterna med minskad stress för företag och individ.

Våren 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Där poängteras vikten av kunskap om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning. Prevents utbildning om arbetsrelaterad stress är en bra grund för att ta tag i och åtgärda frågor på området.

Utbildningen tar inte upp praktisk stresshantering för individen, utan handlar om hur man kan arbeta förebyggande med stress på gruppnivå och organisatorisk nivå.

Utbildningen kan företagsanpassas.

Upplägg

Teori varvas med grupparbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, HR-specialister, skyddsombud, personal på företagshälsovård med flera.

Rekommenderade förkunskaper
Du bör ha grundläggande arbetsmiljökunskaper, t ex genom att ha genomgått grundutbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM, eller motsvarande. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna:

  • ha fått praktiskt användbara redskap för att arbeta förebyggande med stress på arbetsplatsen
  • ha kunskap om vad som orsakar stress i arbetet
  • ha förståelse för hur riskfaktorer och ohälsa hänger samman
  • ha kunskap om arbetsgivarens roll i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer som har en inverkan på stress i arbetet
  • ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Stress i arbetet – undersök och åtgärda.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer