Visa utbildning.se som: Mobil

Riskbedömning

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 4 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert! - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Rikstäckande, Stockholm

Kursbeskrivning

 

Bedöm och hantera risker ur ett MTO-perspektiv

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte bara tekniken som avgör om arbetsmiljön blir säker. En stor betydelse har även de attityder som man har till arbetet och till den organisation vi verkar i.

Människan glöms lätt bort när ett arbetsmiljöproblem ska åtgärdas och man tror att allt blir bra med bara en ny teknisk lösning. Men en teknisk lösning löser inte alltid de problem som kan finnas i arbetsmiljön utan människans förmåga och attityder till säkerhetsfrågorna samt organisationens sätt att hantera dessa blir viktiga faktorer att väga in i säkerhetsarbetet.

Du ska efter utbildningen ha fått en fördjupad förståelse för samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet, för att kunna analysera och bedöma din arbetsmiljö utifrån dessa aspekter för att på ett bättre sätt kunna hantera verksamhetens risker.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud eller personer som har en särskild funktion i arbetsmiljöarbetet.

Du bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (t ex motsvarande Prevents utbildningar i BAM eller Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete) samt fördjupade kunskaper inom systematiskt arbetsmiljöarbete (t ex motsvarande Prevents utbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken). Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete i din egen verksamhet.

Kursinnehåll

  • Introduktion och kort översikt av SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Hälsa, ohälsa och arbetsskada
  • Arbetsmiljöfaktorer
  • MTO-perspektiv (Människan Tekniken Organisationen)
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
  • Gruppövningar och fallbeskrivningar

Upplägg

Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner och gruppövningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Riskbedömning.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer