Visa utbildning.se som: Mobil

Organisatorisk och social arbetsmiljö – introduktion

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 0,5 dagar
Pris: 1 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Göteborg, Malmö, Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Organisatorisk och social arbetsmiljö – introduktion

Få förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna

Den här halvdagsutbildningen ger en bra introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Utbildningen kan även företagsanpassas.

Kursinnehåll

 • Kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
 • Samverkan för att lyckas
 • Hälsofrämjande faktorer.

Upplägg

Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren

 • ha grundläggande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna med betoning på kunskaper och färdigheter
 • ha kännedom om hur man kan arbeta vidare med frågan i organisationen.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Organisatorisk och social arbetsmiljö – introduktion.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
 

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer