Visa utbildning.se som: Mobil

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 4 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert! - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Göteborg, Malmö, Rikstäckande, Stockholm

Kursbeskrivning

En introduktion till organisatorisk och social arbetsmiljö

Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken.

Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna och hur de kan tillämpas i praktiken på arbetsplatsen.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (motsvarande Prevents utbildningar i Bättre arbetsmiljö - BAM). Det är en fördel med erfarenhet från arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten.

Kursinnehåll

 • kraven i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur dessa kan tillämpas i praktiken
 • introduktion och kort översikt över systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och koppling till
 • föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • arbetsrelaterad stress
 • tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
 • ohälsosam arbetsbelastning, psykisk och fysisk
 • arbetstid
 • kränkande särbehandling
 • samverkan för att lyckas
 • hälsofrämjande faktorer och goda exempel
 • rutiner

Upplägg

Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner och grupparbete.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren

 • ha fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna
 • ha förståelse för hur mål kan sättas
 • kunna ta fram rutiner
 • ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer