Visa utbildning.se som: Mobil

Lyckas med kontorsförändringen

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert! - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Lyckas med kontorsförändringen

Från cellkontor till aktivitetsbaserat och allt däremellan

Den här utbildningen har som mål att underlätta förändringsprocessen vid flytt från en typ av kontor till en annan. Utbildningsdagen fokuserar på olika aspekter som kan vara avgörande för att lyckas med kontorsförändringen, som arbetsorganisation, trivsel och fysisk arbetsmiljö.

Utbildningen tar bland annat upp olika kontorstyper och vad den senaste forskningen säger om dem, arbetsmiljölagens krav vid förändring, hur en förändring kan påverka ledarskap och medarbetarskap och hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön efter individens behov. Den är tänkt att inspirera till nya förhållningssätt och ge en introduktion till hur man kan kompetensutveckla de anställda inför, under och efter förändringen.

Utbildningens syfte är att underlätta i förändringsprocessen att flytta från en typ av kontor till en annan. Deltagarna ska få förståelse och användbara kunskaper oavsett vilken kontorsförändring man står inför. Utbildningen är tänkt att inspirera till nya förhållningssätt och ge en introduktion till hur man kan kompetensutveckla de anställda inför, under och efter förändringen.

Kursinnehåll

 • definition av de vanligaste kontorstyperna, från cellkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser
 • aktuell forskning om kontorstyper
 • arbetsmiljölagen vid förändring
 • förändringsprocessens dynamik
 • stress och reaktioner på förändring
 • ergonomi och fysisk arbetsmiljö
 • kommunikation i förändringsprocesser

Upplägg

Föreläsningar med några enstaka gruppövningar och individuell reflektion.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och arbetsledare, företagsledning, HR, projektledare, skyddsombud eller arbetsmiljöombud, fackliga företrädare, inköpsansvariga och alla andra som står i begrepp att förändra sitt kontor.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna känna till vilka faktorer som underlättar en kontorsförändring både vad gäller arbetsorganisation, arbetstrivsel och den fysiska arbetsmiljön.

Deltagarna ska:

 • förstå vikten av att arbeta systematiskt med kontorsförändringen och följa stegen analys och målformulering, planering, skapa organisation för genomförandet och uppföljning
 • få kännedom om de olika kontorstyper som finns och en orientering om vad forskningen säger om dem
 • få kännedom om arbetsmiljölagens krav inför en större förändring som ett nytt kontor innebär
 • veta hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön efter individens ergonomiska behov och fysiska grundkrav på arbetsplatsen
 • få förståelse för förändringsprocessens dynamik och hur den påverkar ledarskap och medarbetarskap i det förändrade arbetslivet i de flexibla kontorslösningarna.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Lyckas med kontorsförändringen.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer