Visa utbildning.se som: Mobil

Kemiska hälsorisker

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 4 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Göteborg, Malmö, Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Kemiska hälsorisker

Grundutbildning för dig som ska hantera kemiska hälsorisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att hantera kemiska produkter i arbetet innebär risker. Den här grundutbildningen ger kunskap om hur hälsan kan påverkas av kemiska produkter och hur man kan arbeta förebyggande för att skydda sig mot riskerna.

Man får också lära sig var man hittar information om riskerna med en viss kemisk produkt och information om hur produkten ska hanteras. Utbildningen ger också kunskap om lagstiftningen och om hur man arbetar med riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker.

Kursinnehåll

  • Hur vi påverkas av kemikalier
  • Lagstiftning
  • Riskbedömning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
  • Hur man tolkar information i ett säkerhetsdatablad/exponeringsscenario

Upplägg

Teori varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, personalhandläggare, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du:

  • ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan påverka vår hälsa
  • ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma
  • veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de kan hanteras
  • ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inkl. REACH och CLP)
  • ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Kemiska hälsorisker.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Prevent

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer