Visa utbildning.se som: Mobil

Bättre arbetsmiljö – BAM fortsättning

Prevent
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Utbildare: Prevent plus
   
Ort: Rikstäckande

Kursbeskrivning

BAM fortsättning

En fortsättning på BAM grund

Den här utbildningen är framtagen för att passa dig som tidigare har gått Bättre arbetsmiljö – BAM grundutbildning 3 dagar och behöver komplettera med dag 4 och 5. Du kanske arbetar i en bransch där en 5-dagarsutbildning i arbetsmiljö har avtalats fram eller överenskommits.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmåga till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Kursen ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och alla som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningslängden är anpassad efter att BAM-utbildningen enligt överenskommelser i vissa branscher ska vara 5 dagar lång.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha gått Bättre arbetsmiljö - BAM grundutbildning 3 dagar.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Under dag 4 och dag 5 läggs speciellt fokus på tillbudsrapportering samt friskfaktorer.

Upplägg

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna:

 • identifiera risker och arbeta förebyggande
 • se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • samverka i arbetsmiljöfrågor
 • arbeta med tillbud och tidiga signaler
 • Identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Bättre arbetsmiljö – BAM fortsättning.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Skicka mig gärna information om liknande kurser!

Prevent

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en...


Läs mer om Prevent och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Prevent

Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

 Visa telefonnummer