Inga recensioner än

Projektledning Grund

Presto Brandsäkerhet, Rikstäckande
Längd
3 dagar
Nästa kurstillfälle
Hör av dig för mer information! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
3 dagar
Nästa kurstillfälle
Hör av dig för mer information! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modeller, struktur och vilka verktyg som finns att tillgå ger dig bättre kontroll. En kontroll som krävs för att driva projektet – med kraft och precision – till målet.

Denna utbildning ger dig tekniker och metoder hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform. du får verktyg och modeller för målformulering, resurshantering, tidsuppskattning och riskanalyser. Under utbildningen arbetar vi med ett verklighetsbaserat praktikfall och tar oss igenom ett projekt från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Hör av dig för mer information!

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller
delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Kursinnehåll

• Projektarbete – faser, beslutspunkter och milstolpar
• Projektmodeller
• Affärsmässig bedömning av projekt
• Relevanta och mätbara mål
• Projektorganisationen – roller och ansvar
• Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner
• Viktiga verktyg för planering och resurs- och tidsuppskattning
• Grunder kommunikation
• Intressentanalys och kommunika tionsplaner
• Riskanalys och riskhantering
• Uppföljning och rapportering
• Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledning Grund, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Presto Brandsäkerhet
Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

Vi på Presto är Nordens ledande aktör för utbildning inom arbetsmiljö, brand och olycka. Med bred expertis och lång erfarenhet erbjuder vi ett omfattande utbildningsprogram och kompetensutvecklar över 60 000 personer varje år. Presto hjälper stora och små kunder att...

Läs mer om Presto Brandsäkerhet och visa alla utbildningar.

Highlights