Visa utbildning.se som: Mobil

Praktisk elteknik för mekaniker

Presto Brandsäkerhet
Kort om utbildningen
3 dagar
14 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-09-27 08:00 - Göteborg
Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Östersund
Svenska
Öppen utbildning

Kommande starter
Göteborg
14 900 SEK
2022-09-27

Linköping
14 900 SEK
2022-10-11

Östersund
14 900 SEK
2022-11-08

Kursbeskrivning

Kurs i praktisk elteknik för mekaniker som arbetar inom industri. En utbildning för den som inte är elektriker till yrket, men behöver lära sig lite mer om el. Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Kursens mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt, anpassat efter företagets önskemål. Även enklare felsökning ska kunna hanteras. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av fast inkopplad motor etc.
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om grundläggande ellära, som de olika enheterna spänning, ström och resistans och deras samband. Man ska även få förståelse för olika typer av system såsom likspänning och växelspänning 1-fas och 3-fas, olika typer av skydds- och manöverapparater samt olika typer av motorsystem och styrutrustningen till dessa.

Giltighetstid

Upprepas kontinuerligt, rek. var tredje år

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara, till exempel vid återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av motorer etc. Exempel på personal är ventilationstekniker, VA-tekniker, drift- och underhållspersonal och liknande. Personal som utför denna typ av åtgärder måste enligt lag ha kunskap om den elektriska faran och hur man utför arbetet på ett säkert sätt, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Kursinnehåll

I kursen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

 • Elektriska faran
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
 • Riskhantering
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
 • Ellära likström och växelström
 • Trefassystemet
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • PLC-styrning
 • Praktiska övningar

Övningar

 • Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd
 • Mätning av spänning och ström i kretsar
 • Mätning av tomgångsström, startström, varvtal med mera

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Praktisk elteknik för mekaniker, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 62 recensioner.

Lars Nordvall, Paroc AB Hällekis
Lilik Irawan, Estrella AB
Tobias Carlsson, Estrella AB

Presto Brandsäkerhet

Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då olyckor sker eller brand bryter ut. Varje timme riskeras människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand och olycka resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi alla...


Läs mer om Presto Brandsäkerhet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Presto Brandsäkerhet

Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 62 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 7851 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Praktisk elteknik för mekaniker från Presto Brandsäkerhet, fyll i dina uppgifter: