Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare

Prata med Unga
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Hösten 2020 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

"Bli den bästa ledare du någonsin träffat"


Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare är en grundutbildning med fokus på samtal och rådgivning som ger dig ett ramverk för att öka barn och ungdomars välmående och hälsa. 

Du lär dig hjälpa och stötta barn och ungdomar att öka sin känsla av sammanhang (KASAM) med speciellt fokus att öka barn och ungdomars förmåga att förstå och hantera sina känslor.


Utbildningen består av tre delar som ger nya verktyg och metoder och som hjälper dig att främja en hållbar och hälsosam utveckling hos de barn och ungdomar du möter, i såväl korta som längre samtal.

Efter utbildningen kommer du att ha:

 • Tekniker för att föra ett samtal med barn och ungdomar på ett validerande och gränsättande sätt.
 • Tekniker för att hjälpa barn och ungdomar att göra medvetna val
 • Tekniker för att öka inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.
 • Kunskap om den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor.
 • Kunskap om olika emotioner och känslor, dess betydelse och funktion.
 • Kunskap om "negativa" emotioners och känslors koppling till stress och negativa tankemönster samt positiva emotioners och känslors koppling till ökad energi och positiva tankemönster

Efter utbildningen är du redo att:

 • Genomföra validerande samtal som både accepterar och sätter gränser. 
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det barn och ungdomars nervsystem och skapa såväl driv som lugn och ro.
 • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring. 
 • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val.
 • Hjälpa barn och unga att utveckla en inre motivation.
 • Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Genomföra konsekvensanalyser i mötet med ungdomar

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som vill använda samtal för att stötta och stärka barn och ungdomar.

Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet, såväl som personal inom räddningstjänst, polis och brandkår.

Kursinnehåll

Utbildningens tre delar:

1. Självkännedom - att bli den bästa ledaren du någonsin träffat

2. Kommunikation - att använda validering i mötet med barn och ungdomar

3. Ramverk - att använda ett integrerat ramverk i mötet med barn och ungdomar

1. Självkännedom - att bli den bästa ledaren du någonsin träffat

Ju mer du lär dig om dig själv desto mer lär du dig om andra.Utbildningen ger möjlighet att reflektera över det egna beteendet och tankar och känslor för att öka den egna självmedvetenheten. Du lär dig om hur din hjärna och nervsystem fungerar och hur stress påverkar vårt beteende.  Vi reflekterar över vilka situationer som påverkar oss mer än andra och vad vi kan lära oss som människor och som ledare i mötet med barn och ungdomar. 

2. Kommunikation - att använda validering i mötet med barn och ungdomar

Vi utgår från devisen "barn som mår bra beter sig bra" och går igenom hur vi praktiskt kan hjälpa barn att må bättre i vardagen. Utbildningen går igenom begreppet validering som med stor framgång  används inom psykoterapin såsom inom dialektisk beteende terapi (DBT). Vi gör det på ett sätt som är praktiskt användbart och relevant för mötet med barn och ungdomar i vardagen. 

3. Ramverk - att använda ett integrerat ramverk i mötet med barn och ungdomar

Ju bättre karta vi har desto mer kan vi göra för en ung människa.Under denna del lär vi oss ett övergripande ramverk som hjälper oss att klarlägga individens inre upplevelser (ex. tankar, känslor, motivationer) och hur dessa bidrar till individens beteenden.

Kartan hjälper oss även att förstå de olika grupper som individen tillhör och hur dessa gruppers normer och värderingar (ex. familjen, kompisgänget, idrottsklubben) påverkar hur den unge interagerar med andra, inom och utanför dessa grupper. Kartan hjälper oss även att kasta ljus över individens ohälsosamma och hälsosamma system (ex. vanor, traditioner och rutiner).

Vad det integrerade ramverket visar är att varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Fortsatta studier

För de som önskar fördjupade kunskaper i samtalsledarskap finns även utbildningen Certifierad Samtalsledare i EMMO-programmet (Webbkurs Live)

Upplägg

Hur går det till?

Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. 

Utbildningen lanseras hösten 2020

Upplägg

Onlineutbildning

Kursledare

tyko granberger

Tyko Granberger har utbildat, handlett och bedrivit samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning professionellt över 17 år. Under många år samarbetade han med aktörer som Childhood Foundation, Inkludera, Rädda BarnenBRIS och FN såväl som med företag, kommuner och myndigheter över hela Sverige och internationellt. Tyko har även varit verksamhetschef på Fryshuset i Stockholm samt coachat och rådgivit barn och familjer i sårbara situationer på Rädda Barnens kriscentrum och på Maskrosbarnsläger för barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar. Han har även handlett personal på HVB för barn och unga i emotionsfokuserat bemötande. Tyko var även medlem i den Svenska stödstyrkan som skapades efter Tsunamikatastrofen 2004.

Tyko har tagit lärdom av en otrygg uppväxt som enda barn, utan en pappa och med en psykiskt sjuk mamma. Han drivs av visionen att alla barn ska växa upp och få den trygghet och samvaro som barn behöver för att frodas, må bra och använda sin fulla potential.

Tillsammans med Driton Rama har Tyko utvecklat flera prisbelönta stödjande och stärkande metoder för särskilt unga pojkar i risk samt tagit fram rapporter och ledningsinstrument för näringsliv och skolor över hela Sverige. Som VD för sin egen organisation Bröder och Systrar bedrev han även samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning för pojkar i utsatta områden i Stockholms förorter.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 17 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Mycket bra föreläsning med nyttig information och bra metoder. Fint med mixen av gruppövningar/samtal. Föreläsaren upplevs som mycket kompetent och har en bra presentationsteknik. Talar lugnt och metodiskt vilket gör det enkelt att landa i informationen. Tack!
Kursdeltagare
(5)
Så intressant att det finns någon i det svenska samhället som har hunnit ikapp det vi arbetar med i vardagen och faktiskt kan diskutera detta och har verktyg som en bas i teorin.
Kursdeltagare
(5)
Mycket kompetent föreläsare – Bra Tyko.

Prata med Unga

Prata med Unga

I dag behöver barn och ungdomar stöd och ledarskap mer än någonsin.

Vi hjälper dig att hjälpa barn och ungdomar, ge en buffert mot psykisk ohälsa och öka oddsen för ett ökat välmående. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för dagens ungdomar så att de inte bara mår bättre utan är motiverade att fortsätta...


Läs mer om Prata med Unga och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Prata med Unga


Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 17 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 38 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar