Visa utbildning.se som: Mobil

Stress och utmattningssyndrom i primärvården

Praktikertjänst
Kort om utbildningen
2 dagar
5 600 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-10 - Stockholms län
Sista ansökan: 2019-09-05
Öppen utbildning
   
Stockholms län

Kursbeskrivning

Stres

Dag 1

Förmiddag: Hur kropp och psyke påverkas av stress, Alexander Wilczek 

Vad är det som stressar oss? Hur stor betydelse har arbetet? Hur påverkas vår kropp och vårt psyke? Vilka sjukdomar kan stress leda till? Vad söker patienten för? Hur går det för dem? Hur kan vi förebygga?

 • Bakgrund, utveckling och nyheter inom stressforskning.
 • Diagnos och utredning - så särskiljer du utbrändhet, utmattningsdepression, utmattningssyndrom och depression.
 • Arbetsmiljöns betydelse för stressutlöst sjukdom.
 • Olika behandlingsmetoder.
 • Hur påverkas patienten i framtiden? Risk för återfall?
 • Prevention av stressutlöst sjukdom.

Eftermiddag: Beteendefokuserad behandling av patienter med utmattningssyndrom, Giorgio Grossi

Kursen tar upp hur behandlingen för utmattningssyndrom ska handläggas. Fokus ligger på de metoder som hjälper patienten att bygga upp sin energi genom att systematiskt växla mellan aktivitet och återhämtning både i hemmet och på arbetsplatsen.

Deltagarna kommer då ökad kunskap om beteendemodifikation och hur det handläggs för patiente rmed utmattningssyndrom 

 • Vad är ACT?
 • På vilket sätt kan denna metod användas kliniskt i samband med utmattningssyndrom?
 • Exempel på upplägg
 • Exempel på tekniker
 • Kliniska erfarenheter av att använda teknikerna
 • Hur kan man bygga upp sin energinivå långsiktigt?
 • Vad ska man tänka på inför arbetsåtergång?

Dag 2

Förmiddag: Hur stress påverkar sömnen och kan orsAka utmattningssyndrom, Torbjörn Åkerstedt 

Momentet beskriver sömnens reglering och funktion och hur daglig stress påverkar sömnfysiologin negativt. Kursen belyser vilka faktorer som i arbetsmiljön påverkar sömnen och hur man känner igen tecknen på stresstörd sömn samt hur sömnen är störd på grund av utbrändhet. Föreläsaren tar även upp sömnfysiologins förändring med tillfrisknande, liksom behandlingseffekter.

Efter momentet skall deltagarna förstå hur sömnen regleras, hur olika faktorer stör sömnen, hur stress specifikt stör sömnen, hur sömnen utgör en del av utbrändheten samt vilka behandlingsmetoder som finns.

 • Sömnreglering
 • Sömnens funktion
 • Sömn och hälsa
 • Stress
 • Stresseffekter på sömnen
 • Sömnbristeffekter på stress
 • Utbrändhet och sömnfysiologi
 • Sömnfysiologi efter tillfrisknande från utbrändhet
 • Behandlingseffekter

Eftermiddag: Handläggning av läkarintyg och Försäkringskassans ansvar, Lena Lundman & Karin Axelsson  

Med läkarintyget i fokus och med praktiska exempel, är målet förbättrad kvalitet på de medicinska underlagen samt ge en mer patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess.

Efter att ha handlagt 1000-tals sjukskrivningsärenden i vår roll som Rehabiliteringskoordinatorer, är vi väl insatta i det regelverk som styr patientens rätt till ersättning.

Läkarintygets innehåll:

 • DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning)
 • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
 • Rehabiliteringskedjan

Målgrupp

Läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer och andra personalkategorier som arbetar med stresspatienter samt företags och organisationers hälsoansvariga.

Tid & plats

När: 10-11 oktober 2019, Stockholm

Tid: Dag ett startar 09.00 avslut vid 16:00 dag 2

Mat & logi

Fika och lunch ingår i kursavgiften

Kursledare

 • Alexander Wilczek, med. Dr, överläkare, Stockholm
 • Giorgio Grossi, beteendevetare, leg. Psykoterapeut, docent medicinsk psykologi, Stressmottagningen, Stockholm
 • Torbjörn Åkerstedt, senior professor, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet
 • Lena Lundman, rehabiliteringskoordinator, Södersjukhuset, Stockholm
 • Karin Axelsson, rehabiliteringskoordinator, Södersjukhuset, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Stress och utmattningssyndrom i primärvården, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Praktikertjänst

Praktikertjänst

Praktikertjänst är Sveriges största vårdföretag och ägs och drivs av oss som själva utför vården. Våra mottagningar finns inom vårdens alla områden, i 220 av landets 290 kommuner. Med omtanke och nytänkande har vi utvecklat Vårdsverige i snart 60 år....


Läs mer om Praktikertjänst och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Stress och utmattningssyndrom i primärvården!