Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Projektledning - PPS utbildningsprogram för projektledare

PPS
Kort om utbildningen
3 månader
21 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-12 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Beskrivning av: Projektledning - PPS utbildningsprogram för projektledare

Utbildningsprogram projektledarutbildning

Har du ett utmanande projekt?

Vill du bli bättre projektledare och praktisera på ditt projekt?

Vill du ha ett kvitto på din kompetens?

PPS Utbildningsprogram för projektledare ger dig möjligheten att öva på ditt eget projekt samtidigt du får del av nya kunskaper. PPS är övertygade om att kombinationen av praktik och teori ger ökad förmåga. Du har även möjligheten att certifiera dig efter denna projektledarutbildning.

Du kan efter genomfört program certifiera dig i PPS Projektledning Läs mer om certifiering längre ned på sidan.

Nästa program (3 mån): start 28/2  2020, introwebinar 6/3 (1 tim), workshop 25-26/3 på plats i Stockholm

Kursinnehåll

Programmet är indelat i tre etapper, där digitalt och socialt lärande kombineras med praktik. Första etappen består av självstudier, reflektionsövningar till den egna verksamheten, webinar, samt kommunikation mellan deltagarna, lärarna och deltagarens coach. Andra etappen är en workshop med fokus på att öva. Deltagarna får öva både med hjälp av fiktiva uppgifter och på verkliga projekt, under ledning av två erfarna PPS lärare, samt ta fram en handlingsplan för ett förändrat beteende. I tredje etappen fortsätter deltagaren att tillämpa sina kunskaper i den egna verksamheten med möjlighet att få återkoppling. Coachen vägleder in i verksamheten och ger återkoppling utifrån behov och mål i verksamheten. Det inkluderar även webinar och mentorskap för att fördjupa kunskaperna.  

Innehåll

 • Projekt och program
 • Översikt PPS - Projektledning
 • Initiera projekt
 • Modell för projektledning
 • Startseminarium
 • Grunder för PPS
 • Idé- och målformulering
 • Intressentanalys
 • Kravdialog
 • Beslutspunkter
 • Projektplanering
 • Projektorganisation
 • Bemanning
 • Riskhantering
 • Projektplan, åtagandet
 • Detaljplanering
 • Uppföljning
 • Informationsspridning
 • Styrgrupp, projekt
 • Ändringshantering
 • Leverans och överlämning
 • Slutseminarium och slutrapport
 • Förändring och Projekt

Målgrupp

Alla som vill utveckla sin förmåga att styra projekt och uppnå ett förändrat beteende som ger nytta och bidrar till verksamhetens mål. Personer som idag arbetar som projektledare och som har ett pågående projekt att tillämpa utbildningen på.

Övrigt:

Referens:

Det är en utbildning som har gett mig, inte bara kunskap i PPS modellen som en traditionell kurs, utan ett program där jag också fått möjlighet att tillämpa kunskapen. Upplägget med självstudier i form av korta filmer och uppgifter passade mig mycket bra och som sedan kompletterades med workshop ledda av erfarna lärare. Programmet gav mig också bra möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare i workshop och online. 

En professionellt genomförd utbildning där jag också fick möjlighet att genomföra en certifiering som ett bevis på min förmåga i PPS modellen.

Peter Persson, Senior projektledare inom Tieto Business Consulting

Mål

 • erfarenhet av att arbeta enligt PPS synsätt och struktur i din verksamhet
 • insikt om projektledarens ansvar i relation till beställare och styrgrupp
 • tillämpat grundläggande färdigheter i din verksamhet/projekt
 • erfarenhet av att med hjälp av PPS hantera utmaningar i projekt
 • insikt om vilket agerande som bidrar till ett lyckat projekt i den egna verksamheten

Kursmaterial

Färdigheter och mallar från PPS OnLine.
Deltagarens pågående projekt.
Tieto PPS Co-Learning – digitalt utbildningsstöd.

Upplägg

Eget projekt
För att kunna genomföra PPS utbildningsprogram krävs att du är aktiv i rollen som projektledare under hela programmets löptid. Under utbildningen kommer du att tillämpa det du lär dig på detta projekt och det behöver därför vara av storleksordningen minst 6 månader långt och involvera en projektorganisation med minst 10 personer. Det är en fördel om projektet är i en tidig fas.

Coach
För att få bästa effekt av utbildningen så bör du ha stöd av en så kallad coach. Coachen bör vara den person som är ansvarig för din kompetensutveckling inom projektledning, dvs vanligtvis linjechef/resursägare. Coachen är aktiv, intresserad och tillgänglig under hela utbildningen, vilket inkluderar:

 • komma överens med dig om individuella mål med utbildningen, stötta i att identifiera och åtgärda hinder för att nå dessa, samt följa upp din utveckling.
 • ta del av och kommentera dina svar på självstudieuppgifter som har koppling till verksamheten
 • hjälpa till att skapa förutsättningar för att du ska kunna genomföra utbildningens olika moment

Tid & plats

Programmet löper under tre månader:
Första etappen: ca 8 tim arbete under 3 veckor
Andra etappen: 2 dagar workshop
Tredje etappen: ca 8 tim arbete under 8 veckor

Examen, diplom m.m.

PPS-certifierad projektledare

Vill du ha ett kvitto på din projektledarkompetens?

Finns det krav på certifiering av projektledare inom din organisation?

Vill du ha tillgång till ett nätverk med andra projektledare?

Som PPS certifierad projektledare ökar din chans att få leda de mest intressanta projekten. Certifieringen ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter som projektledare. Om du arbetar i en konsultorganisation kan en certifiering leda till intressanta uppdrag hos kunder.

När du har genomgått PPS utbildningsprogram för projektledare har du möjlighet att certifiera dig som projektledare i PPS-modellen. När du har certifierat dig som projektledare i PPS-modell får du:

* En kvalitetsstämpel på dina projektledarkunskaper

* Tillgång till nätverk med andra PPS certifierade projektledare

* Möjlighet att delta i PPS event

Certifieringen genomförs på distans vid en förutbestämd tidpunkt och tar ca 3 timmar att genomföra och består av ett skriftligt prov som kommer att ”rättas” av certifieringsansvarig hos PPS.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledning - PPS utbildningsprogram för projektledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

PPS

PPS

PPS hjälper dig att lyckas få effekt av dina projekt och initiativ och erbjuder en helhetslösning för din verksamhet, på ett mänskligt och begripligt sätt. PPS-modellen stödjer hela projektverksamheten från strategi, förändring till projektarbete. Vi har det kompletta stödet för alla...


Läs mer om PPS och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till PPS

PPS

Fjärde Bassängvägen 15
115 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Seija Martin, Senior projektledare
(5)
Utbildningen är upplagd på ett interaktivt sätt och möjligheter till att reflektera från verkligheten i uppgifter som görs under programmet. I utbildningsprogrammet används ett trevligt verktyg som underlättar inlärning och även möjlighet till att kommunicera med utbildningskollegor och lärare. Man lär sig att hitta bättre i online verktyget där...
Visa mer
Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 91 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
”Ingen ångrar att de gått en PPS...

– Varje gång jag skickat personal på kurs hos Tieto PPS märker jag av en ökad samhörighet och motivation i arbetet efteråt. Vi blir mer rustade att arbeta framåt tillsammans i projektet.

Läs mer

Liknande utbildningar