Visa utbildning.se som: Mobil

Recensioner av Polhage & Lundberg

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 268 recensioner.

John, Södra IT
(5)
Jag har numera efter utbildningen en rätt ansenlig repertoar av tekniker och förhållningssätt som jag finner styrka i att ha i ryggen i min vardag. Jag känner mig helt trygg i att dela en coachmodell på Södra för att stötta inte bara i projekt, utan mellan kollegor och även privat. Det behöver inte alltid vara en renodlad coachsession utan förh...
Visa mer
Louise, HR
(5)
Genom att lyssna ger jag utrymme för andra att höras. Genom att vara nyfiken på andras idéer och vara icke-värderande blir det möjligt för personer i min omgivning att delge sina tankar. Genom att mitt mind-set är inställt på tillit till den andras förmåga och att jag förhåller mig positiv till det som sägs skapas ett klimat där det går att komm...
Visa mer
Johan, skiftchef
(5)
Jag behöver inte lika ofta leverera en lösning eller ett svar påstående fot. Jag har fått en bättre insikt i hur jag själv tänker och ett bekvämare lugn i vad jag behöver leverera i stunden. Jag lyssnar mer medvetet och aktivt än tidigare. Alldeles uppenbart är att ett coachande förhållningssätt öppnar för så mycket mer, både för dig själv och...
Visa mer
Magnus Lundblad, chef innovationslab
(5)
Jag har, genom de olika modellerna som har presenterats, ökat min förståelse för hur jag själv och andra fungerar, agerar och reagerar. Jag har fått en ökad insikt i varför människor väljer att agera på ett visst sätt i vissa situationer, såsom förändringar. Jag har även blivit bättre på att förstå min egen potential att få andra att röra sig fr...
Visa mer
Mia
(5)
Per och Maria är fantastiska och engagerade kursledare som har förmågan att skapa stor värme och trygghet i gruppen. En utbildning som gett mig mycket både på det personliga och yrkesmässiga planet, otroligt givande och lärorikt! Vilken resa jag gjort! Tack!
Lotta Lundquist
(5)
Med värme, personligt engagemang och mycket erfarenhet gör kursledarna Maria och Per sitt yttersta för att få deltagarna att växa, bli trygga och ta sina nästa steg i sin coaching. En härlig blandning av deltagare, ett genomtänkt kursupplägg med mycket nyttig information och en underbar trygg känsla i rummet gjorde att jag utvecklades mer än jag...
Visa mer
Caroline Larsson
(5)
Maria Polhage och Per Lundberg kombinerar djup kompetens, förmågan att kunna lära ut och härlig humor. Kursupplägget kombinerar dessutom interaktiva-, reflektiva och föreläsandemoment på ett både effektivt och roligt sätt. Hela approachen är genomgående generös, hjärtlig och bejakande. Resultatet av allt detta blev att jag som elev inte ville at...
Visa mer
Caroline Larsson
(5)
Maria Polhage och Per Lundberg kombinerar djup kompetens, förmågan att kunna lära ut och härlig humor. Kursupplägget kombinerar dessutom interaktiva-, reflektiva och föreläsandemoment på ett både effektivt och roligt sätt. Hela approachen är genomgående generös, hjärtlig och bejakande. Resultatet av allt detta blev att jag som elev inte ville at...
Visa mer
David Sundelius
(5)
Fantastiskt duktiga kurshållare, rekommenderar verkligen kursen!
Martin Hallberg, förändringsledare
(5)
En effekt av kursen är att jag lyssnar nyfiket på mina kollegor/vänner när de berättar om olika saker. Jag tänker på hur jag visar mitt kroppsspråk och jag ställer intresserade frågor. Även hur jag kan bryta/ersätta mina och andras "motorvägar" i hjärnan mot nya vägar. Försöka vara här och nu när jag pratar med personer. Det är oerhört kul att...
Visa mer
Kristina Puke Bondesson
(5)
Denna coachutbildning har fört mig ett stort steg framåt. Framförallt handlar det om att jag kan finna ett lugn och trygghet i att vila i min egen personlighet. Jag kan inte göra om mig själv, eller tillfredsställa alla människor runt omkring mig, men jag kan ta ansvar för mitt agerande, för mina tankar, för hur jag väljer att vara och vad jag ...
Visa mer
Ulf Svensson, ekonomichef
(5)
Kursen har gjort att jag har ändrat min inställning till det vardagliga bemötandet av människor på jobbet, i hemmet och privat. Jag är mer nyfiken, intresserad och ickevärderande i mitt möte med andra människor. Jag har även blivit mer aktiv i mitt ledningsgruppsarbete och är mer intresserad, aktiv och tar fler initiativ i denna grupp. Tror att ...
Visa mer
Marcus Bergqvist
(5)
Jag tar väldigt mycket med mig från denna kursen i mitt fortsatta dagliga arbete och har redan använt mycket av materialet från kursen i mina utbildningar/föreläsningar för andra inom Södra. Genom att använda GROW som en del i vardagen har jag blivit mycket bättre på att skärma av, ringa in och sätta upp delmål för möten och samtal, vilket jag s...
Visa mer
Fredrik
(4)
Jag kan varmt rekommendera Maira och Per på Polhage och Lundberg som arrangerar en strålande Diplomutbildning. Jag upplevde att deras värme, engagemang och proffsiga kunnighet verkligen bidrog till att jag utvecklade mina färdigheter som coach på ett otroligt sätt.
Patrik Kruse, Progreat AB
(5)
Maria Polhage och Per Lundberg är fantastiska lärare som brinner för sitt ämne och för att få lära ut det. De lyckas verkligen med denna ansats. Coaching är ett oerhört starkt redskap som Maria och Per lär en att använda på ett kraftfullt sätt. Dessutom är det väldigt roligt att gå kursen.
Jessica Kovac
(5)
Kursen har hjälpt mig att bli mer pedagogisk, både till min dotter och på jobbet. Jag förklarar på ett helt annat sätt idag än tidigare. Känner att jag har vågat ta mer ansvar i den rollen jag har som sammanhållande i gruppen. Vet att jag har systemkunskapen men jag har utvecklats på ett personligt plan som gör att jag även mentalt känner att ja...
Visa mer
Henrik Jansson, projektledare
(5)
Pannor i djupa veck blandat med en och annan tår och oändligt med skratt! Nya insikter har kommit på löpande band under utbildningen. För mig handlar min summering av kursen om ett förhållningssätt som ständigt är närvarande, som gör mig ödmjuk inför situationer där jag kommer i kontakt med andra människor, som gör att jag uppskattar och uppmunt...
Visa mer
Stefan Sandberg, Brukschef Mörrum
(5)
Jag gick kursen för att coachande förhållningssätt är en del av Södra Cell Mörrums produktionssystem och för att just coachande förhållningssätt är en viktig del av Lean. Kursen har inneburit personliga vinster för mig! Jag är relativt välutbildad inom ämnet ledarskap, både från åren i Armén och från Södra. Trots det jag väljer att citera en kol...
Visa mer
Teddy Hedlund, förändringsledare
(5)
Jag har förändrat mitt arbetssätt, och bryter ner dagen i mindre beståndsdelar och reflekterar i slutet på dagen. Jag kan känna mig trygg i att jag faktiskt hjälper en människa i sin utveckling framåt samtidigt som jag själv utvecklas. I min vardag som Förändringsledare där jag stöttar i metodiker som innehåller coachande delar, där har jag lät...
Visa mer
Ann-Charlotte Ramström, HR-manager Södra Cell
(5)
Hjärnans funktion och hur den reagerar på ny kunskap tycker jag att denna kurs visar mycket på. Vi har gått många kurser tidigare men inte kanske fått så mycket nytt beteende som output. Denna kurs har innehållit mycket reflekterande, repetition, övning för att flytta kunskapen från pannloben till de mer förankrade 95% av hjärnan. Därmed först...
Visa mer
Lars-Göran Svensson, Underhållschef Mörrum
(5)
Lärdomarna i denna utbildning gör att jag agerar annorlunda i mina roller på jobbet och ibland på fritiden. Jag kan t. ex. ofta lyssna på andra människor på ett betydligt bättre sätt där de upplever positiv skillnad. Jag har minskat mitt behov att komma med råd och tips under samtal med andra. Jag är medveten om hjärnans funktion vid starka kä...
Visa mer
Anna Reinholdsson (HR-specialist)
(5)
Jag insåg direkt att jag ville lyssna mer och sluta upp med att omgående komma med lösningar och förslag. Vad jag tar med mig som lärdom är ödmjukheten över att vi alla har mer inom oss än vad vi först tror. Dvs genom att tro mer på sig själv och förstå att svaren finns inombords så stärks självkänslan hos varje individ. Insikten i detta blir ...
Visa mer
Mattias Svensson
(5)
Att ha ett mer coachande förhållningsätt i ledarskapet ger större delaktighet och samarbete med och mellan kollegor och i mitt fall med våra entreprenörer. Detta resulterar i lägre stressnivå och bättre arbetsmiljö. Nöjdare entreprenörer med ett bättre samarbete mellan mig (och Södra). Effekten visas tydligt i den entreprenörsenkät som gjorts ny...
Visa mer
Negin, NeYa Consulting AB
(5)
En fantastiskt kurs med kompetenta kursledare. Tack för mycket lärorik, proffcig och intressant kurs. Den passade mig helt perfekt med tanke på jag kommer att ha användning i mitt arbetet och vardag.
Håkan Lindell
(5)
En kurs med lagom block varvade med teori, praktiska övningar, egna övningsklienter och allt entusiastiskt orkestrerat av två superduktiga utbildare. En kunskap som jag använder dagligen i mina möte med andra människor.
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!