Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare (företagsinternt)

OHL Development
Kort om utbildningen
Efter överenskommelse
Nästa tillfälle: Löpande efter behov - Distans
Distans, Rikstäckande
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning

Kommande starter
Sverige
Löpande efter behov

Distans
Löpande efter behov
Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare

Kursbeskrivning

Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare

Chefer är inte den enda pusselbiten när ni utvecklar en högpresterande arbetskultur. Alla borde besitta förmågan att guida och leda andra och sig själv. Ert ledarskapsprogram för medarbetare gör det möjligt för er att utveckla rätt ledarskapskompetens internt och samtidigt rusta era medarbetare för att vara redo för mer ansvar när de växer och avancerar i sina karriärer.

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt och skräddarsytt koncept med fokus på att skapa verklig förändring. Våra utbildningar fokuserar inte enbart på att höja kompetensen hos medarbetare, utan målet är att utbildningen ska leda till en förändring i det informella ledarskapet som syns ute i organisationen från den första utbildningsdagen. 

Ett informellt ledarskap som är i linje med er affärsstrategi och som möter era organisatoriska behov. Så här går det till:

 1. Tillsammans tar vi avstamp i er affärsstrategi.
  Vad är det ni vill uppnå med ledarskapsutvecklingen?
 2. Utifrån målbilden definierar vi sedan en målgrupp och gör en behovsanalys.
  Vilka förflyttningar behöver målgruppen göra för att vi ska uppnå målet med ledarskapsutvecklingen?
 3. Med behovsanalysen som grund designar vi sedan ett skräddarsytt upplägg och genomför utbildningen.
 4. Efter genomförd utbildning följer vi upp och mäter effekten.
  Har utbildningen haft den effekt som vi önskat?

Det som gör vårt erbjudande unikt är att vi vill att det ska synas ute i organisationen att ni investerar i era medarbetare. Därför äger ni innehållet i utbildningen som vi skapar åt er. Vi har även möjlighet att skapa allt material utifrån era varumärkesriktlinjer.

Målgrupp

Medarbetare utan formellt chefsansvar. Det är vanligt att målgruppen definieras snävare och riktar sig till delar av bolaget med störst behov eller så kallade ”top talents”.

Kursinnehåll

Alla utbildningar skiljer sig åt. Men det finns fokusområden i våra skräddarsydda ledarskapsutbildningar för medarbetare som vi ser återkommer gång på gång. Några av dessa är:

 • Leda utan att vara chef 
 • Förstå motivation, både hos dig själv och andra
 • Coaching som arbetssätt för att få andra att lyckas
 • Målsättning som verktyg för att lyckas
 • Time managment
 • Kommunikationsinventering, vad behöver jag och vad behöver andra
 • Värdegrund och kultur
 • Stresshantering och välmående

Upplägg

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg som formas efter målbild och behov. Moduler, sessioner och omfattning beslutar vi om tillsammans. I alla våra utbildningar är dock 3 saker extra viktiga:

Forskningsevidens

Det finns alltid vetenskapliga belägg för det som vi lär ut. Inga halvsanningar och ingen pseudovetenskap. Något som vi upplever som viktigare och viktigare på en marknad där nya metoder och modeller utan vetenskaplig grund florerar fritt.

Upplevelsebaserad metodik

Förflytta lärandet ut i verkligheten. Upplevelsebaserat lärande är ett handlingsinriktat lärande i 4 steg där deltagarna först får testa och förstå i en trygg lärmiljö innan de själva måste ut och provskjuta det som dem har lärt sig på hemmaplan i sina team.

Interna nätverk och kollegialt lärande 

Den verkliga styrkan i företagsinterna ledarskapsprogram är möjligheten att skapa en stöttande lärmiljö med stort erfarenhetsutbyte. I våra ledarskapsprogram vill vi därför lägga fokus på att deltagarna ska lära av varandra och finna stöd hos varandra. Ett informellt ledarskapsnätverk som kan verka över tid.

Investering

Pris efter överenskommelse. Vi värnar om att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till företagsexterna ledarskapsutbildningar – men det är många saker som väger in. Kontakta oss för mer information.

Diplomering eller certifiering

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna ett diplom för genomfördutbildning. Ett diplom som bär ert företagsnamn i stil med ”För genomförd certifierande utbildning i [företagsnamn]’s ledarskapsprogram”.

Kursledare

Anna Ohlström, VD

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare (företagsinternt), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

OHL Development

OHL Development

Vi skapar och levererar företagsinterna ledarskapsutbildningar, både för chefer och medarbetare. Utbildningar som ägs av er, bär ert varumärke och som är skräddarsydda för att ni ska uppnå era affärsmål. Vårt mål är att skapa interna ledarskapsprogram hos dig som...


Läs mer om OHL Development och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

OHL Development

Norrtäljegatan 40
753 27 Uppsala

Mobil +46723990325

Recensioner
Bli den första att recensera Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare (företagsinternt)!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Skräddarsytt ledarskapsprogram för medarbetare (företagsinternt) från OHL Development, fyll i dina uppgifter: