Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015

Längd
1 dag
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
1 dag
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

iso-utbildning

Internrevision enligt kraven i ISO 9001:2015 & 14001:2015

Målet är att ni efter utbildningen bl a ska ha fått svar på följande frågor

  • Hur kan ni hitta affärsnyttan med hjälp av interna revisioner?
  • Kan ni fånga ledningens intresse genom resultatet från intern revision?
  • Hur kan ni få med kraven i 2015-års standarder i era interna revisioner?

Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt hur standarderna påverkar den interna revisionen. Efter genomförd utbildning har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision.

Vi går igenom revisionsprinciper samt lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Utbildningen utgår från kraven i ISO 19011-standarden för revision och kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten.

I priset ingår även att varje företag efter genomförande utbildning får möjlighet till en timmes individuell frågestund tillsammans med utbildningsledaren. Under frågestund har deltagarna möjlighet att reda ut ev frågor som kan vara svårt att lyfta under själva webbutbildningen. Syftet är också att säkerställa att begrepp och förståelse efter genomförd utbildning är hög så att fortsatt arbete kan genomföras på ett korrekt sätt.

Målgrupp

Efter genomförd kurs har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision. Kursen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt hur de nya standarderna påverkar den interna revisionen. Efter genomförd kurs har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision.

Certifikat

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 och ISO 14001

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14000 omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete. ISO 14001 är en ledningssystemstandard för miljö och den mest använda miljöstandarden i världen. 

Läs mer om ISO 14000 och ISO 14001

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Thomas Nordin
20 nov 2019
Proffesionell kursledare

Proffesionell kursledare med lång erfarenhet,kursen var pedagogisk och väldigt bra upplagd.

Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
Västra Hamngatan 7A
41117 Göteborg

Öbergs Miljö- & kvalitetskonsult AB erbjuder både grund- och fördjupningskurser i ämnen som ISO 9001, ISO 14001 samt FSC® och PEFC™. Alla våra utbildare arbetar även som konsulter vilket medför att kurserna alltid är utformade för att ge dig som kursdeltagare...

Läs mer om Öbergs Miljö & kvalitetskonsult och visa alla utbildningar.

Highlights