Inga recensioner än

Viten i entreprenadkontrakt

Norstedts Juridik, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 augusti, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-08-21
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 augusti, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-08-21
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Vitesklausuler är en mycket gammal klausultyp som numera används frekvent inom många olika rättsområden. Samtidigt är bilden av vitet fortfarande till stor del förenklad och i många delar föråldrad.

Detta gör att det finns luckor kring bland annat hur vitesklausuler används för att på ett handlingsdirigerande sätt förmå entreprenören till avtalsuppfyllelse. Klausulen används idag för bland annat försenat felavhjälpande, användande av rätt skyddskläder på arbetsplatsen och för att ersätta beställare för tågförseningar. Beställare ser uppenbarligen ett behov att utöver vad AB-avtalen föreskriver vitesbelägga en mängd andra avtalsförpliktelser i entreprenadavtalet. Detta bygger på att beställaren ser att klausulen har fördelar som den dispositiva rätten inte har. Syftet med kursen är att belysa dessa möjligheter och svårigheter som den nutida vitesklausulen skapar.

Kursen innebär ett helhetsgrepp på vitesfrågan, och innehåller bland annat hur viten avtalas, vilken rättspraxis som finns på området och hur man som entreprenör och beställare kan argumentera i frågan om jämkning.

Efter att gått kursen kommer deltagarna vara bättre rustade för att skriva vitesklausuler i entreprenadavtal och även på att bedöma i vilken utsträckning vitena är tillämpbara eller kan jämkas.

Kursen behandlar bland annat:

 • Allmänt om vite: definition och funktion
 • Förseningsviten enligt AB-systemet
 • Felavhjälpandeviten och övriga viten i entreprenader
 • Jämkning av viten
 • Rättspraxis avseende viten
 • Viten i AF-delar
 • Viten i Entreprenadkontrakt
 • Vite och skada
 • Vite och skadestånd

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

31 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sista ansökan: 2023-08-21

31 augusti, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-08-21

Program

09:00-10:30 - Allmänt om vite

 • Vite som klausultyp
 • Vite inom annat än entreprenadkontrakt
 • Vanliga förekommande problem

10:30-10:45 - Kaffepaus

10:45-12:45 - Vite enligt AB-avtalen

 • Hur vite avtalas enligt AB-avtalen
 • Genomgång av olika typer av vitesklausuler
 • Möjligheten att undvika vite genom tidsförlängning

12:45-13:45 - Lunch

13:45-15:00 - Vite och dispositiv rätt

 • Vite och skada
 • Vite och skadestånd
 • Vite och betalning

15:00-15:15 - Kaffepaus

15:15-16:30 - Tvister om viten

 • Exempel på tvister avseende viten
 • Hur mycket vite som faktiskt betalas?
 • Jämkning av vite

16:30 - Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med entreprenadkontrakt, advokatbyråer, bolagsjurister, upphandlande myndigheter.

Kursledare

David Dryselius

David Dryselius är doktor i civilrätt, disputerade 2019 med en avhandling om avtalsviten. Skriver en handbok om vitesklausuler, som ska ges ut på Norstedts våren 2023.

Hannes Josephson

Hannes Josephson är bolagsjurist på Peab AB. Arbetade dessförinnan på advokatbyrå i åtta år. Arbetar mer eller mindre dagligen praktiskt med vitesfrågor kopplade till större och mindre entreprenader.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Viten i entreprenadkontrakt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights