Inga recensioner än

Vägen till och från börsen

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-01
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-01
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion/notering. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden, möjliggör att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram, förbättrar rekryteringsmöjligheterna samt medför att aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter, det vill säga ger en exitmöjlighet för befintliga aktieägare. En notering innebär även en kvalitetsstämpel av bolaget då noteringen ställer höga krav på bolagets informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. Detta kan även bidra till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster. Oavsett anledning till att ett bolag väljer att notera sina aktier är noteringsprocessen relativt lång och resurskrävande för bolaget. Det är därför viktigt att bolaget börjar förbereda sin notering i god tid och avsätter tillräckliga resurser för projektet. Under kursen kommer vi att behandla – steg för steg – de olika legala frågor och svar som bolagen stöter på under noteringsprocessen.

Det kan också förekomma att ett noterat bolag av olika anledningar i stället vill driva sin verksamhet i en onoterad miljö. Under kursen kommer vi även att behandla de legala frågor som uppkommer om bolaget önskar avnotera sina aktier.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Fördjupning om aktiemarknadsrätt
 • Praktisk information om börsnoteringar 
 • Praktisk information om avnoteringar från marknadsplatser

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sista ansökan: 2023-10-01

Program

Från 08:30

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:15

Noteringsprocessen och val av marknadsplats

 • Argument för en marknadsnotering och kostnader
 • Noteringskraven/val av marknadsplats
 • Tidslinje för noteringsprocessen i stora drag

10:15-10:30

Kaffepaus

10:30-11:30

Notering på en handelsplattform respektive reglerad marknad

 • Noteringsprocessen på en handelsplattform
 • Noteringsprocessen på en reglerad marknad
 • Prospekt och avtal i samband med notering

11:30-12:30

Lunch

12:30-14:30

Avnotering på traditionellt sätt

 • Offentligt uppköpserbjudande
 • Fusion
 • Likvidation

14:30-14:45

Kaffepaus

14:45-16:30

Avnotering på annat sätt

 • Avnotering i samband med en transaktion
 • Avnotering utan samband med en transaktion

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kurser riktar sig bland annat till advokater, jurister och ekonomer som arbetar med kapitalmarknad, bolagsjurister, bolagsledning, ekonomer på bank och inom corporate finance.

Kursledare

Dennis Westermark

Dennis Westermark är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han har lång praktisk erfarenhet av nyemissioner och börsnoteringar, samt undervisar i specialkursen börsrätt på Stockholms universitet.

Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Hon är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor. Hon föreläser regelbundet inom aktiemarknadsrätt.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Vägen till och från börsen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights