Inga recensioner än

Upphandlingsrätt för bolagsjurister - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och syftar till att ge dig som deltagare verktyg till att effektivisera och förbättra dina beslut och åtgärder för att säkra den offentliga affären.

För företag vars omsättning helt eller delvis kommer från offentliga kontrakt, är den offentliga affären affärskritisk. Som bolagsjurist exponeras du för ett flertal komplicerade upphandlingsrättsliga frågeställningar, t.ex. vilka kontakter kan man ha med beställaren, när får man agera anbudsstrategiskt, vilka dokument kan man och ska man begära ut, när finns det anledning att överpröva ett tilldelningsbeslut och i vilken utsträckning är det tillåtet att ändra ett offentligt kontrakt och frågor kring hur ett offentligt kontrakt ska tolkas och tillämpas.

Som bolagsjurist kan du öka ditt företags möjligheter att säkra den offentliga affären genom att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och fokuserar på de åtgärder och överväganden som bolagsjurister normalt måste göra i samband med att offentliga kontrakt upphandlas och när offentliga kontrakt genomförs.

Plats

Stockholm eller på distans.

Utdrag från programmet

Kursen behandlar bland annat:

 • Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?
 • Bolagsjuristens roll att säkra offentliga kontrakt.
 • Anbudsstrategiskt arbete inför, under och efter upphandling? Hur kan man påverka anbudsförutsättningarna?
 • När är anbudssamarbete tillåtet respektive otillåtet?
 • Offentlighet och sekretess och andra sätt att skydda respektive få tillgång till information.
 • När är det tillåtet med merförsäljning till det offentliga?
 • När ska man överpröva och vad kan man göra istället för att överpröva?
 • När finns det anledning att kräva skadestånd av den offentliga kunden för överträdelser av upphandlingslagstiftningen?
 • Vilka frågor ska man ha vaksamhet kring och varför, t.ex. när det gäller anbudssamarbete, säkerhetsskydd?

Program

09:00 -10:00

Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?

10:00 - 10:15

Kaffepaus

10:15 - 11:30

Bolagsjuristens roll och anbudsstrategiskt arbete

11:30 - 12:00

Frågar att vara vaksam kring; anbudssamarbeten och säkerhetsskydd

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

Fokusområden

 • Offentlighet och sekretess/tillgång till information
 • Rättsmedel
 • Strategiska överväganden kring att ifrågasätta en upphandling

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Fokusområde

 • Tillåten merförsäljning eller väsentlig förändring av avtal
 • Risker och möjligheter att utöka ett offentligt avtal

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är bolagsjurist och är verksam vid ett företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar eller på annat sätt berörs av offentliga affärer. Kursen passar även dig som inte tidigare kommit i kontakt med upphandling.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?
 • Bolagsjuristens roll att säkra offentliga kontrakt.
 • Anbudsstrategiskt arbete inför, under och efter upphandling? Hur kan man påverka anbudsförutsättningarna?
 • När är anbudssamarbete tillåtet respektive otillåtet?
 • Offentlighet och sekretess och andra sätt att skydda respektive få tillgång till information.
 • När är det tillåtet med merförsäljning till det offentliga?
 • När ska man överpröva och vad kan man göra istället för att överpröva?
 • När finns det anledning att kräva skadestånd av den offentliga kunden för överträdelser av upphandlingslagstiftningen?
 • Vilka frågor ska man ha vaksamhet kring och varför, t.ex. när det gäller anbudssamarbete, säkerhetsskydd?

Kursledare

Per-Owe Arfwedson är specialiserad på offentlig upphandling och en av de ledande experterna inom området.

Lina Håkansson Kjellén är advokat och specialiserad på offentlig upphandling och har representerat klienter inför såväl Högsta förvaltningsdomstolen som EU-domstolen.

Carl Bokwall, Advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Upphandlingsrätt för bolagsjurister - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights