Inga recensioner än

Underhåll till barn - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Norstedts Juridik - Sommarerbjudande

Sedan april 2016 har försäkringskassan slutat förmedla underhållsstöd mellan föräldrar som sköter sina betalningar. Föräldrar förutsätts kunna lösa frågor om barnens underhåll själva med stöd av information som försäkringskassan tillhandahåller. Det har lett till en ökad medvetenhet bland föräldrar om att underhåll till barn skall beräknas individuellt där många tycker det är svårt att veta vad som är skäliga belopp och har svårt att komma överens.

Området är föremål för rättsutveckling och för jurister har det inneburit fler frågor och processer om underhåll till barn.

Kursen går igenom föräldrabalkens bestämmelser om underhållsbidrag och hur det förhåller sig till underhållsstödet. Vi går igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga.

Det blir en teoretisk genomgång, praktiska exempel och tillfälle för frågor och diskussion.

Plats

Hybrid - Välj mellan att delta på plats i Stockholm eller följ med på den digitala livesändningen av kursen.

Utdrag från programmet

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30

 • Genomgång av regelsystemet dess bakgrund och syfte.
 • Olika metoder att räkna fram underhåll till barn.

10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45

 • Fortsättning, hur räknar man ut underhållsbidrag?
 • Barns behov och föräldrars förmåga
 • Proportionering
 • Vilka faktorer har betydelse?

12:45-13:45

Lunch

13:45-15:00

 • Processuella regler vid fastställelse av:
  - underhållsbidrag
  - jämkning
  - preskription -
  indexering
 • Avtal om:
  - underhåll
  - utformning

15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Diskussion och frågor:

 • Vad är skäligt underhåll till barn?
 • Hur skall vi råda våra klienter?
 • Sker en rättsutveckling inom området

Praktiska exempel som diskussionsunderlag.

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till bl.a. advokater, biträdande jurister och jurister med verksamhet inom familjerätt. Även andra yrkesgrupper som arbetar med frågor om underhåll till barn och familjerätt har behållning av kursen.

Det krävs inga särskilda förkunskaper beträffande underhållsbidrag.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Bakgrund och syfte med bestämmelserna om underhållsbidrag
 • Gällande rätt, en genomgång av regelsystem förarbetsuttalanden och praxis
 • Hur räknar man fram underhållsbidrag? Vilka metoder finns? Vilka processuella regler gäller?
 • Rättegångskostnader, rättshjälp och rättsskydd, vad gäller?
 • Diskussion gällande vad som är skäligt underhåll, hur råder man sina klienter? När ska man väcka talan om underhållsbidrag?

Kursledare

Eva Möller är advokat och driver egen verksamhet. Eva har arbetat med familjerätt i mer än 20 år, och har många mål/ärenden där underhållsfrågor är aktuella.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Underhåll till barn - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights