Inga recensioner än

Sveriges säkerhet och säkerhetsskyddslagen

Norstedts Juridik, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-25
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-25
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

I denna kurs ger de mest efterfrågade föreläsarna inom säkerhetsskydd sin bild av vad som utgör Sveriges säkerhet samt hur säkerhetsskyddslagen ska tolkas och tillämpas. Varmt välkommen!

Säkerhetsskyddsfrågor blir alltmer aktuella och fler och fler verksamhetsutövare inser att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Frågorna är relevanta inom en rad olika tillämpningsområden och i och med detta kommer många olika personalkategorier i kontakt med regelverket. Kursen riktar sig därför inte bara till säkerhetsskyddspersonal utan även till bl.a. jurister, riskanalytiker och beslutsfattare.

Kursen omfattar både en grundläggande genomgång av säkerhetsskyddslagstiftningen och relaterade frågor samt mer fördjupade beskrivningar och tolkningar av regelverket. Kursen innehåller både diskussionsuppgifter och praktiska övningar.

Utbildarna har lång och bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor utifrån olika perspektiv - verksamhetsutövarens, tillsynsmyndighetens och lagstiftarens. Kursen bjuder därför på föreläsarnas egna tolkningar och tips på praktiska lösningar avseende olika situationer som verksamhetsutövare kan ställas inför, t.ex. avseende upprättande av en säkerhetsskyddsanalys, bedömningar av vad som utgör Sveriges säkerhet, förståelse av hotbilden mot Sveriges säkerhet samt hur säkerhetsskyddet ska dimensioneras både inom den egna verksamheten samt i samband med upphandling och utkontraktering. Därtill beskrivs nya frågeställningar inom säkerhetsskyddsområdet med särskilt fokus på exponering av skyddsvärden till externa parter, samrådsskyldigheter samt tillsynsmyndigheternas möjlighet att utfärda förelägganden, viten och sanktioner.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

5 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sista ansökan: 2023-09-25

5 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-09-25

Program

 09:00 - 10:30

 • Bakgrund till säkerhetsskyddslagen
 • Hotbild mot Sverige och svenska intressen
 • Begreppet Sveriges säkerhet

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45 (inkl. bensträckare)

 • Säkerhetsskyddsanalysens delar
 • Dimensionera säkerhetsskyddsåtgärder
 • Säkerhetsskyddsplanen

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

 • Säkerhetsskyddsarbete i praktiken
 • Organisation, beslut och planering
 • Uppföljning och kontroll

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

 • Exponering av skyddsvärden
 • Tillsyn
 • Internationella frågor
 • Sammanfattning och diskussion

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Jurister, advokater, personuppgiftsombud, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsansvariga, beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet, krisberedskapshandläggare, riskanalytiker m.fl.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a.:

 • Grunder inom säkerhetsskydd
 • Vad är säkerhetskänslig verksamhet?
 • Upprättande av säkerhetsskyddsanalys
 • Praktiska lösningar vid beslutsfattande inom säkerhetsskyddsområdet
 • Förståelse för hotbildsanalysen
 • Diskussionsuppgifter gällande Sveriges säkerhet
 • Säkerhetsskyddsplanen

Kursledare

Ylva Söderlund är jurist och har under många år arbetat med säkerhetsskydd, framför allt säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsanalys, i både statlig och privat verksamhet. Hon har även arbetat med it-upphandling och it-juridik samt varit biträdande säkerhetsskyddschef på statlig myndighet. Ylva är en ofta anlitad föreläsare inom säkerhetsskyddsområdet.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Sveriges säkerhet och säkerhetsskyddslagen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights