Skadestånd vid myndighetsutövning - Juridisk kurs

Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över rättsregler och praxis vad gäller skadestånd vid fel i myndighetsutövning hos statliga och kommunala myndigheter. Deltagande på kursen utvecklar dina kunskaper om de olika regelkomplexen, av bedömningar gällande uppsåt och vårdslöshet och i kausalitets- samt skadebedömningsfrågor.

Skadestånd vid myndighetsutövning är ett område där det skett snabb rättsutveckling under senare tid samtidigt som området blivit mer komplext under inflytande av Europarätten. I Europarätten ses offentligrättsliga skadestånd som en del av den enskildes rättsskydd (jfr Art. 47 EU-stadgan och Art. 13 EKMR).

Denna kurs behandlar dels de allmänna reglerna om skadestånd samt frågor om skadestånd p.g.a. överträdelser av RF. Vidare behandlas de Europarättsliga grunderna för skadestånd under EU-rätten och EKMR. EU-rätten och EKMR skiljer sig dels genom utrymmet för skadestånd p.g.a. lagstiftning och dels p.g.a. det större utrymmet för skadestånd p.g.a. domstolars agerande.

Frågor om vårdslöshet och det allmännas ansvar vad gäller skadestånd aktualiseras också, i synnerhet i förhållande till Europarätten.

Vad gäller Europarätten finns också delvis andra beräkningsgrunder för att bedöma skador än vad som traditionellt gällt i svensk rätt, där man som huvudregel endast ersatt ekonomiska skador.

Plats

Stockholm / Distans 

Program

Kursprogram

09:00 - 10:15 Skadestånd vid myndighetsutövning

 • Skadeståndslagen
 • RF
 • EKMR
 • EU-rätten
 • De olika regelkomplexens tillämplighet

10:15 - 10:30 Kaffepaus

10:30 - 11:30 Typer av fel

 • Fel i myndighetsutövning
 • Fel i faktisk verksamhet hos myndigheter
 • Gränsdragning mellan myndigheters fel och enskildas ansvar
 • Fel i domstolsbeslut
 • Fel i lagstiftning

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:30 Standarden för ansvar

 • Vårdslöshet
 • Uppsåt
 • Strikt ansvar
 • Mildare ansvar för myndigheter?

13:30 - 13:40 Bensträckare

13:40 - 14:45 Problem utifrån praxis

 • Kan fel i handläggning leda till skadeståndsansvar?
 • Myndigheters skyldighet att åsidosätta svensk lagstiftning som strider mot EU-rätten?

14:45 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:30 Bedömningar av skador

 • Ersättning för ekonomiska skador
 • Ersättning som medel för effektivt åtnjutande av rättigheter: ideella och ekonomiska skador

16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiskt verksamma jurister vid advokatbyråer, myndigheter och domstolar.

Grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt och relevanta delar av skadeståndsrätten förutsätts men inte specialisering utöver det.

Kursledare

Carl Lebeck 

jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar, bl.a. "EU-stadgan om grundläggande rättigheter" (Studentlitteratur, 2 uppl. 2016), "Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten" (Norstedt Juridik 2018) och "De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt: en komparativ studie" (ak. avh., Jure förlag 2019). Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning vid universitet och högskolor samt för praktiskt verksamma jurister

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skadestånd vid myndighetsutövning - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 1 recensioner.
Skriv en recension
3/5
Anna Flitt
10 aug 2022

Kunnig föreläsare men jag tror utbildningen hade blivit mycket mer engagerande om man varit på plats istället för digitalt.

Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights