Inga recensioner än

Skadestånd i kontraktsförhållanden - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-10
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-10
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är dels att ge en överblick över de praktiska problem och oklarheter som kan uppkomma vid tvister om skadeståndsansvar, dels att ge kunskap om vad gällande rätt innebär och om hur risker och problem kan förebyggas genom avtalet. Tonvikten ligger på skadestånd i kommersiella avtalsförhållanden, även om också konsumentavtal berörs.

Under kursen diskuteras bland annat allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar, olika typer av ansvarssituationer och möjligheten att friskriva sig eller begränsa sitt ansvar. Särskild uppmärksamhet ges åt prejudikat på området.

Genom kursen får deltagarna kunskap som kan användas för att förebygga ansvarsproblem, minimera risker och för att lösa redan uppkomna problem i en mängd olika kontraktssituationer.

Kursen behandlar bland annat: 

 • En överblick över de allmänna förutsättningarna för skadeståndsskyldighet i kontraktsförhållanden.
 • Skadestånd p.g.a. avtalsbrott.
 • Skadestånd p.g.a. garantier och särskilda utfästelser.
 • Skillnaden mellan omsorgs- och resultatförpliktelser.
 • Utomobligatoriskt ansvar i avtalsförhållanden.
 • Skadestånd i kontraktskedjor – medhjälparansvar.
 • Köprättsligt skadeståndsansvar
 • Rådgivaransvar
 • Risker och fallgropar avseende ansvarsbegränsningar och ändrade förhållanden. 
 • Jämkning av ansvarsbegränsningar.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

20 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sista ansökan: 2023-09-10

20 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-09-10

Program

09:00-10:00

Allmänna utgångspunkter – en översikt

 • Förhållandet mellan inom- och utomobligatoriskt skadestånd i kontraktsförhållanden
 • Grundförutsättningar för skadestånd
 • Skadeståndets omfattning: beräkning, medverkan, jämkning

10:00-10:15

Kaffepaus

10:15-11:30

Närmare om skadeståndsansvaret

 • På vilka grunder kan skadeståndsskyldighet uppstå i kontraktsförhållanden? Särskilt om avtalsbrott, garantier och utomobligatoriskt ansvar.
 • Skadeståndsansvar p.g.a. avtalsbrott. Särskilt om betydelsen av att skilja mellan omsorgs- och resultatförpliktelser.
 • Tillämplig ansvarsform: culpa, presumtionsansvar, kontrollansvar eller annan ansvarsform? 

11:30-12:30

Lunch

12:30-14:30

Fördjupande exempel

 • Köprättsligt ansvar
 • Rådgivaransvar
 • Ansvar i kontraktskedjor – särskilt om medhjälparansvar

14:30-14:45

Kaffepaus

14:45-16:30

Befrielsegrunder och ansvarsbegränsningar

 • Hur påverkas skadeståndsskyldigheten av ändrade förhållanden?
 • Ansvarsbegränsningar
 • Jämkning av ansvarsbegränsningar. När är de oskäliga?

16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig bland annat mot advokater, affärsjurister, domare, bolagsjurister, myndigheter.

Kursledare

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson är professor vid Institutionen för handelsrätt (Lunds universitet) och ansvarig för ett flertal kurser inom bl.a. affärsrättens område. Han disputerade 2010 på en avhandling om aktieägaravtal och bedriver forskning och undervisning inom förmögenhetsrättens och associationsrättens områden.

Andrea Algård

Andrea Algård är verksam som doktorand och lärare vid institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar det kontraktuella skadeståndets ansvarsformer och befrielsegrunder. Algård är medlem av ACLU:s ämnesgrupp för avtalsrätt och obligationsrätt. Hon har en bakgrund som hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skadestånd i kontraktsförhållanden - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights