Visa utbildning.se som: Mobil

Säkerhetsskydd vid upphandling

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-25 09:00 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

- Säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsanalys och Sveriges säkerhet

Kursen är den första i sitt slag som vänder sig till olika yrkeskategorier inom säkerhetsskydd och upphandling samt avtalsrätt. Syftet med kursen är att ge en heltäckande genomgång av alla de ingående komponenter som är relevanta inom säkerhetsskyddad upphandling. Varmt välkommen!

Kursen kommer att ta upp frågor som rör grundläggande säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalys inför upphandling, upphandlingsfrågor samt processen för säkerhetsskyddade upphandlingar och avtal.

Det uppstår en särskild problematik när krav på Sveriges säkerhet ska säkerställas parallellt med att upphandlingsregelverket ska följas. Hur ska verksamhetsutövare hantera den intressekonflikt som följer mellan krav på ett säkerhetsskydd som ska vara föränderligt och behovsanpassat samt de principer om öppenhet och förutsägbarhet inom upphandlingsregelverket? För att kunna ta till sig reglerna om säkerhetsskyddad upphandling krävs förståelse inom både säkerhetsskyddsområdet och upphandlings- och avtalsområdet. Det är ovanligt att en och samma person besitter kunskap inom båda områden.

Syftet med kursen är att ge en heltäckande genomgång av alla de ingående komponenter som är relevanta inom säkerhetsskyddad upphandling. Den här kursen innehåller beskrivningar av både bakgrunden till säkerhetsskyddsarbetet, hotbilden mot Sverige och Sveriges säkerhet samt grundläggande förståelse i säkerhetsskydd. Därutöver ingår metodik i hur en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling ska genomföras.

Kursen tar även upp grundläggande upphandlingsfrågor som är särskilt relevanta vid just säkerhetsskyddad upphandling. Parallellt med den teoretiska genomgången ges också konkreta exempel på vanliga praktiska situationer där tolkningsproblem kan uppstå mellan de olika regelverken. Efter kursen kommer deltagarna att ha förståelse för den komplexitet som omgärdar området samt ha fått med sig tips till det praktiska arbetet framöver. Föreläsaren kommer att ge tips och råd utifrån egna erfarenheter samt även resonera om möjliga utvecklingsområden samt kommande lagförändringar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till olika yrkeskategorier som arbetar med säkerhetsskydd, informationssäkerhet, upphandling eller affärsavtal, t.ex. jurister, advokater, säkerhetsskyddschefer, informationssäkerhetschefer, andra befattningar inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet, upphandlare, inköpare eller andra ledande befattningar med beslutanderätt inom säkerhetskänslig verksamhet. Kursen vänder sig till både offentlig och privat verksamhet.

Det är bra att ha grundläggande kunskaper inom antingen upphandling/affärsavtal/inköp eller säkerhetsskydd. Det krävs inga förberedande utbildningar eller kurser utan det är tillräckligt om deltagaren har viss yrkeserfarenhet inom något av områdena.

Plats

Stockholm

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås inför dig som väljer att delta på plats i Stockholm09:00-10:30

Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd

 • Sveriges säkerhet och hotbilden mot upphandlingar och avtal
 • Säkerhetsskyddets särskilda karaktäristika
 • Närliggande områden till säkerhetsskyddade upphandlingar

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Säkerhetsskyddsanalys inför upphandling

 • Metod för att upprätta en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling
 • Konsekvenser för Sveriges säkerhet
 • Säkerhetsskyddsåtgärder och kravställning

12:45 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Upphandlingsrättsliga frågor

 • Principer inom upphandling
 • Upphandling enligt LUFS
 • Proportionalitet vid kravställning

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

SUA och affärsavtal

 • SUA-processen
 • Utländska leverantörer
 • Ny reglering och utveckling av området

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a.:

 • Vad är Sveriges säkerhet?
 • Hur ser hotbilden ut mot svenska verksamhetsutövare?
 • Hur upprättas en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling och utkontraktering?
 • Vad gäller avseende kommande lagstiftning innefattande utökade krav på att teckna säkerhetsskyddsavtal?
 • Hur ska verksamhetsutövare tänka vid proportionalitetsbedömningar i sina kravställningar när Sveriges säkerhet ska beaktas?
 • SUA-processen
 • Tolkningar vid eventuella lagkonflikter

Investering

8 900kr exkl. moms 

Mat & logi

Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kursledare

Ylva Söderlund är jurist och har under många år arbetat med säkerhetsskydd, framför allt säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsanalys, i både statlig och privat verksamhet. Hon har även arbetat med it-upphandling och it-juridik samt varit biträdande säkerhetsskyddschef på statlig myndighet. Ylva är en ofta anlitad föreläsare inom säkerhetsskyddsområdet.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsskydd vid upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Säkerhetsskydd vid upphandling!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säkerhetsskydd vid upphandling från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: