Visa utbildning.se som: Mobil

Penningtvätt med inriktning på personförsäkring

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-05-26 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
5 900 SEK
2021-05-26

Stockholm
7 900 SEK
2021-05-26

Kursbeskrivning

Hur ska konflikter mellan försäkringsavtalsrätt och penningtvättsregleringen hanteras i personförsäkringsverksamhet? Välkommen på kurs med experterna Bo-Göran Jansson och Karo Karadakhi!

I personförsäkringsverksamhet regleras mellanhavandet mellan parterna i försäkringsavtalet framförallt i den civilrättsliga och i princip tvingande försäkringsavtalslagen. Den offentligrättsliga penningtvättsregleringen finns däremot bl.a. i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den regleringen är mer generell och reglerar i princip inte specifikt personförsäkringsverksamhet. Detta har visat sig innebära att konflikter uppkommer i fråga om vilken lagstiftning som ska tillämpas i enskilda fall.

Syftet med kursen är att med utgångspunkt från respektive regleringar lyfta fram några aktuella kontaktytor för konflikter och peka på hur dessa konflikter bör kunna hanteras.

Kursen kan i princip sägas bestå av tre delar. Den första delen består av en löpande genomgång av vissa relevanta delar försäkringsavtalsrätt och penningtvättsreglering. Genomgången ska ge en bakgrund till några konflikter mellan de båda regleringarna som sedan efter hand lyfts fram i kursens andra del. Kursens tredje del tar sedan sikte på en löpande bedömning av hur konflikterna bör kunna hanteras.

Kursen lyfter således fram relevanta avsnitt av de båda lagregleringarna, pekar på konflikter som kan uppkomma och anvisar hur de ska kunna hanteras. Härigenom får kursdeltagaren en belysning av gällande rätt, tänkbara konflikter och dess hantering. Med dessa kunskaper kommer deltagaren att vid liknande konfliktsituationer i sin praktiska verksamhet snabbare kunna analysera uppkomna problem och lättare kunna komma vidare i sin problemhantering.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister med inriktning på personförsäkringsverksamhet och/eller penningtvättsreglering, dvs. t.ex. försäkringsjurister inom försäkringsbranschen och jurister med konsultuppdrag inom personförsäkrings- och/eller penningtvättsområdet.

Du som kursdeltagare bör ha grundläggande kunskaper om personförsäkring och/eller penningtvättsreglering

Plats

Hybridformat - du väljer om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:30
Inledning, definitioner, begrepp, bakgrund och syfte

Inledning
Definitioner och begrepp i försäkringsavtalslagen, ansvarsinträde samt ingående av försäkringsavtal
Bakgrund till och syfte med penningtvättsregleringen samt det riskbaserade förhållningssättet
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:45
Försäkringsavtalet

Kontraheringsplikt, produktsortiment, förfoganderätt, förmånstagarförordnande
Riskbedömning och kundkännedom
Lagkonflikt?
- Kontraheringsplikt i förhållande till penningtvättslagens förbud mot att etablera en affärsförbindelse i vissa fall
12:45-13:45
Lunch
13:45-15:00
Utbetalning

Lagkonflikt? Överlåtelse av en personförsäkring i förhållande till etablering av affärsförbindelse enligt penningtvättsregleringen
Utbetalning enligt förmånstagarförordnande, utbetalning vid försäkringstidens slut och vid självmord
Lagkonflikt? Utbetalning pga. självmord i förhållande till penningtvättsregleringen avseende terrorfinansiering?
15:00-15:15
Kaffepaus
15:15-16:30
Avslutande av försäkringsavtal

Återköp, uppsägning till upphörande av försäkringsavtal under försäkringstid, annan anledning till avslutande av försäkringsavtal under försäkringstid
Penningtvättslagens förbud mot att upprätthålla en affärsförbindelse vid otillräcklig kundkännedom.
Hur ska kundens tillgodohavanden hanteras vid avslut av affärsförbindelse?
Lagkonflikt? Krav på avslutande av affärsförbindelse enligt penningtvättsregleringen i förhållande till möjligheterna enligt försäkringsavtalslagen att under försäkringstid säga upp en personförsäkring till upphörande
Affärsrisker som kan realiseras i samband med avslut av affärsförbindelse
16:30
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:
När inträder försäkringsbolagets ansvar för en personförsäkring, när föreligger ett personförsäkringsavtal och vad innebär etablering av affärsförbindelse i penningtvättshänseende?
Hur förhåller sig rätten till en personförsäkring, dvs. den s.k. kontraheringsplikten, till penningtvättslagens förbud mot att etablera en affärsförbindelse i vissa fall?
Vad gäller om förfogande över en personförsäkring genom t.ex. överlåtelse i förhållande till penningtvättslagens förbud mot att etablera en affärsförbindelse i vissa fall?
Vad gäller om kraven på att en affärsförbindelse i vissa fall ska avslutas enligt penningtvättslagen i förhållande till möjligheterna att under försäkringstid säga upp en personförsäkring till upphörande?

Investering

5 900kr exkl. moms (Digital) | 7 900kr exkl. moms (På plats i Stockholm) 

Kursledare

Bo-Göran Jansson är försäkringsjurist vid B-G Jansson Juridik AB med särskild inriktning på personförsäkringsrättsliga tvister och domstolsprocesser.

Från en lång tidigare anställning vid Skandia har han erfarenhet av bl.a. att vara ombud i försäkringstvister, framförallt i tingsrätter, men han har varit även i hovrätter och i Högsta domstolen. Sedan många år är han anlitad som lärare vid utbildning inom försäkringsbranschen, bl.a. i personförsäkringsrätt. Han är författare till boken Skatter 2019 pension och försäkring samt medförfattare till boken Juridik – personförsäkring, som båda ges ut av Studentlitteratur AB. Sedan länge är han även ledamot i Allmänna reklamationsnämnden.

Karo Karadakhi, Jurist Skandia

Karo Karadakhi arbetar som jurist på Skandia och har nära tre års erfarenhet av arbete med att motverka finansiell brottslighet i personförsäkringssammanhang.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Penningtvätt med inriktning på personförsäkring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Penningtvätt med inriktning på personförsäkring!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Penningtvätt med inriktning på personförsäkring från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar