Visa utbildning.se som: Mobil

Överförmyndaren och dödsbon

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-03-24 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
5 900 SEK
2021-03-24

Stockholm
7 900 SEK
2021-03-24

Kursbeskrivning

Välkommen på kurs med Eva von Schéele! Kursen ger en praktisk och grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Efter kursen kommer du kunna avgöra när, hur och varför överförmyndaren ska involveras i dödsboärenden. DenFd förbundsjuristen Eva von Schéele går igenom av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad.

Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka. Frågor om vem som ska företräda ett barn i detta sammanhang tas också upp liksom jävssituationer.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till handläggare inom överförmyndarverksamheten, tjänstemän inom bank, juridiska byråer, begravningsbyråer m.fl. som kommer i kontakt med boutredningar

Plats

Digital

Program

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Förmiddagsprogram del 1

 • Överförmyndaren: vem är det?
 • Vilka uppdrag har ÖF (bl.a.)?
  - Förordnade av god man enligt 11 kap. 2 § FB (jäv m.m.)
  - 11 kap. 3 § FB (bortavarande m.fl.)
  - Samtycka till fördelningen i ett arvsskifte m.m. (15 kap. 5 § FB)

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00

Förmiddagsprogram del 2

 • Ställföreträdarens ansvar
 • 15 kap. FB: vård av den enskildes rätt
 • Tidpunkt för bodelning och skifte
 • Ansökan om ÖF:s samtycke
 • Avstånd från arv eller testamente.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

Eftermiddagsprogram del 1

 • Överförmyndarens krav för att samtycka till fördelningen i arvsskifte

15:00-15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Eftermiddagsprogram del 2

 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Arvskungörelse
 • Avtal om samlevnad i omskiftat dödsbo
 • Lag (2005:130) om dödförklaring

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
 • Vård av underårigas rätt i dödsbo
 • Okända arvingar/testamentstagare
 • Arvskungörelse
 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Avtal om oskiftat dödsbo

Investering

7900 sek exkl. moms (Digital)

Kursavgiften inkluderar dokumentation. 

Kursledare

Eva von Schéele
F.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än trettio år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Överförmyndaren och dödsbon, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Överförmyndaren och dödsbon!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Överförmyndaren och dödsbon från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar