Visa utbildning.se som: Mobil

Missa inte Upskill & Reskill den 25 januari 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Anmäl dig idag 

Offentligrättsliga avtal - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-05-16 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Stockholm
7 900 SEK
2023-05-16

Distans
5 900 SEK
2023-05-16

Kursbeskrivning

Stora delar av myndigheters verksamheter inkluderar avtalsrelationer av olika slag. I vissa fall innebär det att myndigheter utför sina uppgifter i form av olika avtal och i vissa fall att myndighetsutövning delvis regleras i avtal. Dessa frågor berör också myndigheters förvaltning av sin egendom.

Kursen syftar till att ge en översikt över de speciella regler som gäller för offentligrättsliga avtal vad gäller hur de ingås, myndigheters behörighet, innehållet i sådana avtal, speciella krav som gäller fullgörelse av avtal.

Kursen behandlar även gränsdragning mellan civilrättsligt handlande och myndighetsutövning. Kursen är relevant i samband med upphandlingar, offentliga tjänster, möjligheten att klaga på myndighetsbeslut som berör kommersiella förhållanden och dylikt.

Kursen är relevant för den som arbetar vid myndigheter, kommuner och deras motparter i samband med beslut om hantering av myndigheters egendom, ingående av avtal och offentlig upphandling.

Kursen behandlar bland annat:

 • Offentligrättsliga avtal och frågor om behörighet
 • Gränsdragningen mellan kommersiella avtal och offentlig service.
 • Avtalsparternas skyldigheter och särskilda särdrag i offentligrättsliga avtal.
 • Frågor om fullgörelse, hävning och ersättning vid kontraktsbrott i förhållande till offentligrättsliga avtal.

Program

09:00-10:15

Något om grundläggande begrepp

 • Offentlig rätt/privaträtt
 • Förvaltningsuppgifter
 • Myndighetsutövning
 • Faktisk verksamhet
 • Myndigheter
 • Beslut
 • Avtal

Offentligrättsliga avtal

 • Avtal och beslut
 • Avtal och myndighetsutövning
 • Avtal och förvaltningsuppgifter
 • Avtal och faktisk verksamhet
 • Avtal och offentlig service
 • Avtal och rent kommersiell verksamhet
 • Avtal och egendomsförvaltning

10:15-10:30

Kaffepaus

10:30-11:30

Avtal i myndigheters verksamhet

 • ”Avtal” som led i genomförandet av förvaltningsuppgifter
 • Avtal vid tillhandahållande av tjänster
 • Avtal vid köp av varor och tjänster (upphandling)
 • Avtal i myndighetens förvaltning av egendom
 • Exploateringsavtal

Faktisk verksamhet och myndighetsutövning

 • Inbjudan att ge anbud, kravspecifikationer och förhandlingar som myndighetsutövning
 • Avtalsslutande som faktisk verksamhet

11:30-12:30

Lunchpaus

12:30-13:30

Gränser för myndigheters möjligheter att ingå avtal

 • Myndighetens uppgifter
 • Saklighet och opartiskhet
 • Myndighetsutövning som gräns för behörighet att sluta avtal

Formkrav på offentligrättsliga avtal
Ändring av avtal eller nytt förvaltningsbeslut?13:30-13:40

Bensträckare

13:40-14:45

Vederlag i offentliga kontrakt:

 • Avgift eller pris?
 • Offentligrättsliga fordringar?

Betalning, avräkning, kvittning och ränta

 • Betalning
 • Avräkning
 • Kvittning
 • Ränta
 • Preskription

14:45-15:00

Kaffepaus

15:00-16:30

Hävning och ersättning vid bristande uppfyllelse av kontrakt

 • Hävning
 • Skadestånd vid myndighetsutövning
 • Kontraktuellt skadestånd

Processuella frågor

 • Gränsdragning mellan förvaltningsbesvär och civilprocess
 • Offentligrättsliga frågor kring lagval- och skiljedomsklausuler

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister verksamma vid statliga och kommunala myndigheter, advokatfirmor och vid företag som har affärsförbindelser med myndigheter.

Investering

7 900kr (På plats i Stockholm) / 5 900kr (Distans) exkl. moms 

Kursledare

Carl Lebeck

Carl Lebeck är jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar, bl.a. "EU-stadgan om grundläggande rättigheter"(Studentlitteratur, 2 uppl. 2016), "Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten"(Norstedt Juridik 2018) och "De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt: en komparativ studie"(ak. avh., Jure förlag 2019).

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentligrättsliga avtal - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Offentligrättsliga avtal - Juridisk kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Offentligrättsliga avtal - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: