Myndighetssamverkan - teori och praktik

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 mars, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-10
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 mars, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-10
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Förväntningarna på att myndigheter ska samverka ökar, både från regeringen och riksdag, och från medborgare och företag. Det kan gälla gemensamma utvecklingsprojekt, gemensamma IT-tjänster och ärendehandläggning över myndighetsgränserna. Skälen till samverkan är ofta att förbättra effektivitet och service. Samtidigt som samverkan på många sätt underlättar för myndigheterna, medför det juridiska utmaningar och risker. Myndighetssamverkan behöver därför bygga på en solid rättslig grund.

Myndighetssamverkan berör flera olika regelverk och juridiken kan både stödja och hindra samverkan. Det är inte alltid som de olika regelverken drar åt samma håll eller stämmer överens. Även när regeringen föreskriver att myndigheter ska samverka förväntas de i praktiken lösa många rättsliga frågor på egen hand. Som en följd av de otydliga förutsättningarna riskerar myndigheternas ansvar för handläggning, beslut och informationshantering att bli otydligt. När de rättsliga förutsättningarna är otydliga behöver juristen ha redskap för att hantera osäkerheten och tydliggöra risker.

Kursen ger kunskap om de rättsliga förutsättningarna för myndighetssamverkan och ger praktiska redskap för att utforma myndighetssamverkan på ett juridiskt hållbart sätt genom avtal och överenskommelser.

Kursen omfattar samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun samt mellan kommunala myndigheter. I kursen varvas föreläsningsdelar med interaktiva delar som diskussioner och gruppövningar.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Rättsliga förutsättningar för myndighetssamverkan
 • Organisatoriska och finansiella förutsättningar för myndighetssamverkan
 • Centrala rättsfrågor som aktualiseras vid myndighetssamverkan
 • Rättsliga risker vid myndighetssamverkan
 • Juridiska verktyg för myndighetssamverkan

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

20 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sista ansökan: 2024-03-10

Program

09:00-10:15 | Kursen startar

Pass 1 Rättsliga förutsättningar för samverkan

 • Behov av och förväntan på samverkan
 • Myndighetsstyrning och samverkan
 • Typer av samverkan
  -Skillnader och likheter ur ett organisatoriskt perspektiv
  -Skillnader och likheter ur ett rättsligt perspektiv
 • Rättsliga förutsättningar för samverkan
  -Reglering som stödjer samverkan
  -Reglering som behöver beaktas vid samverkan
  -Reglering som hindrar samverkan
  -Det oreglerade/förutsättningarna som saknas
 • Relevanta rättsområden vid samverkan
  -Konstitutionell rätt 
  -Allmän förvaltningsrätt (förvaltningslagen m.m.)
  -Kommunallagen (2017:725)
  -Myndighetsförordningen och administrativa regelverk
  -Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service 
  -Offentlighet, sekretess och arkiv
  -Dataskydd (GDPR, registerförfattningar)
  -Informationssäkerhet (MSB:s föreskrifter m.m.)
  -Säkerhetsskydd (säkerhetsskyddslagen m.m.)
  -Arbetsrätt
  -Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 • Rättsliga risker vid samverkan

10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Pass 2 Forts. Rättsliga förutsättningar för samverkan

11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 14:30

Pass 3 Rättssäker myndighetssamverkan i praktiken (inkl. bensträckare)

 • Avtal och överenskommelser mellan myndigheter
  -Rättslig status och rättslig verkan
  -Konstitutionella förutsättningar
  -Regeringens styrning i förhållande till avtal mellan myndigheter
  -Hur går det till i praktiken? (Tips och trix, goda exempel, fallgropar)
  -Hantering av olika rättsfrågor och rättsområden i avtal och överenskommelser
  -Analys av praktiska exempel på överenskommelser
  -Nyckelregleringar
  -När är olika typer av överenskommelser lämpliga?
  -Vilka frågor bör inte regleras i en överenskommelse?
 • Gruppövning om samverkan i praktiken
 • Riskhantering vid samverkan

14:30 - 14:45

Kaffepaus

14:45 - 16:30

Pass 4 Forts. Rättssäker myndighetssamverkan i praktiken (inkl. bensträckare)

 • Fortsättning på pass 3
 • Summering av dagen
 • Slutdiskussion

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister i olika befattningar i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Kursledare

Gustaf Johnssén

Gustaf Johnssén är verksam vid advokatbyrån Wikström & Partners. Han har över två decenniers erfarenhet av frågor rörande IT-rätt, förvaltningsrätt och myndighetssamverkan från statliga myndigheter, regeringskansliet och utredningsväsendet.

Lina Nilsson Levin

Lina Nilsson Levin är assessor från Kammarrätten i Sundsvall. Hon har varit utredningssekreterare på Socialdepartementet och arbetat som jurist på kommunala och statliga myndigheter. Hon är en van utbildare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med rättsliga frågor kopplade till myndighetssamverkan, bl.a. som senior verksjurist på Statens servicecenter.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Myndighetssamverkan - teori och praktik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights