Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
8 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden

Denna kurs syftar till att ge en såväl teoretiskt som praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevant rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse för tekniska konsulter och jurister som är verksamma inom miljö- och plan- och byggrättens område.

Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som omgärdar miljökonsekvensbeskrivningar i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen (PBL) och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Under kursen behandlas även rättspraxis i ämnet. Varmt välkommen!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tekniska konsulter, advokater, biträdande jurister, domare, kommunjurister samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med mål och ärenden enligt miljöbalken och PBL där miljökonsekvensbeskrivningar är ett krav.

Plats

Centrala Stockholm

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:10
Gemensam inledning

09:10 - 12:00
Förmiddagspass inklusive kaffepaus

 • Översiktlig genomgång av bakgrunden till rättsområdet
 • En grundlig genomgång av det nya sjätte kapitlet såsom när en miljökonsekvensbeskrivning krävs och vad en sådan ska omfatta och konsekvenser av bristfälligt samråd m.m.

12:00 - 13:00

Gemensam lunch

13:00 - 16:30
Eftermiddagspass inklusive kaffepaus

 • Fortsatt genomgång av det nya sjätte kapitlet.
 • Den nya miljebedömningsförordningen (2017:996)
 • Redogörelse för relevanta rättsfall

16:30
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Översiktlig genomgång av EU:s s.k. MKB-direktiv och de skyldigheter som följer av direktivet;
 • En grundlig genomgång av regleringen i 6 kap. miljöbalken beträffande bl.a.
  - När krävs det en MKB enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen? Kan MKB krävas enligt annan lagstiftning? Vad tjänar MKB:n till?
  - Hur tas en MKB fram och av vem?
  - Samrådsprocessen, vilka krav gäller, vad innebär betydande miljöpåverkan för samrådet, med vem ska man samråda och hur ska information om samrådet ske?
  - Processuella konsekvenser av brister i samråd och/eller MKB:n.
 • MKB:er enligt miljöbalken:
  - Allmänt om prövning enligt miljöbalken och kraven på MKB:er.
  - MKB:n, vad har man den till i miljöprövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n?
  - Vad måste MKB:n alltid innehålla och vad måste den bara innehålla ibland (t.ex. kraven på alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar, nollalternativ)? Hur bestämmer man vad som ska tas med och vad som ska utelämnas?
  - Särkrav på samråd och MKB:er för s.k. Sevesoverksamheter.
  - Länsstyrelsens roll under samrådet och övriga MKB-processen.
  - Prövningsmyndighetens och andra parters hantering av MKB:n.
 • MKB:er enligt PBL
  - Allmänt om PBL:s krav på upprättande av MKB:er.
  - Vad är en miljöbedömning? Varför ska en sådan genomföras, av vem och när?
  - MKB:n, vad har man den till i PBL-prövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n? För vilken typ av ärenden enligt PBL krävs det MKB?
  -Vad ska en MKB enligt PBL innehålla? På vilket sätt skiljer sig kraven från innehållet i en MKB enligt miljöbalken?
 • Krav på MKB:ns tillgängliggörande

Investering

8 900 sek exkl. moms

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursledare

Björn Hellman, advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Jennifer Jarebro, biträdande jurist vid Advokatfirman Åberg & Co

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar