Visa utbildning.se som: Mobil

Lokalhyresavtalet - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-09-29 - Distans
Distans, Stockholm
Svenska
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Stockholm
8 900 SEK
2022-09-29

Distans
6 900 SEK
2022-09-29

Kursbeskrivning

Lokalhyresavtalet – fällor och fallgropar

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.3) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt också till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Plats

Hybrid - Välj mellan att delta på plats i Stockholm eller följ med på den digitala livesändningen av kursen.

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering

09:00-10:30

 • Hyra – avgränsningar och grundläggande begrepp
 • Avtalstid, uppsägningsskyldighet
 • Lokalens skick, underhåll, tillåten användning, brist i lokalen, felansvar/påföljder, avtalsutrymmet

10:30-10:45
Kaffepaus

10:45-12:00

 • Uppsägningar, hyresvärdens/hyresgästens, formkrav i olika fall, överlämnande
 • Att skriva/tolka lokalhyresavtal (12B.3), borgen och andra särskilda avtalsklausuler

12:00-13:00
Lunchpaus

13:00-15:00

 • Hyresgästens indirekta skydd för besittningen
 • ”Obligatorisk” medling i hyresnämnd, hyresvärdens bundenhet, taktiska frågor
 • Skadeståndsfallen/obefogad förlängningsvägran
 • Flyttning eller nedläggning? Skadeberäkning/-värdering, ersättningsgilla poster
 • Yttrande om marknadshyra/ersättningslokal
 • Uppskov med avflyttning

15:00-15:20

Kaffepaus

15:20-16:30

 • Störningar, inom hyresförhållandet/miljöbalken
 • Överlåtelse, upplåtelse av hyresrätten
 • Förverkande (hävning)
 • Konkurs

16:30
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna Hyresgästens uppsägning - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Investering

8 900 kr exkl. moms (Stockholm) | 5 900 kr exkl. moms (Digital)

Kursavgiften inkluderar dokumentation. För dig som väljer att delta digitalt ingår även kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursledare är:

Advokaterna Ulf Skorup och Tomas Underskog, båda författare av en lagkommentar i ämnet och verksamma vid Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lokalhyresavtalet - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 10 recensioner.

Erik Hägnefors Sander
En bra, översiktlig och handgriplig föreläsning som medför stor praktisk nytta.
Linda
Bra kurs även för en icke-jurist utan några direkt förkunskaper om hyreslagen!
Peter Liderås
Nyttig genomgång och hög kunskap hos kursledare.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 10 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lokalhyresavtalet - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: