Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
18 timmar
17 900 - 19 900 SEK exkl. moms
   
Distans, Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på de svårare momenten vid bodelning och arvskifte. Särskild uppmärksamhet ägnas åt otydligheter i lagstiftningen och komplikationer som uppstår när flera olika regler ska tillämpas samtidigt. I flera avseenden saknas lagregler som reglerar hur man ska förfara, t.ex. när det gäller värdering av egendom i samband med bodelning och arvskifte.

Under kursen klargörs praxis på det området. En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession. Komplikationer vid testamentstolkning, vederlagsfrågor, förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet behandlas också, bl.a. sådana fall då två eller flera av dessa regelsystem ska tillämpas samtidigt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har flera års praktisk erfarenhet av familjerättsliga frågor som t.ex. advokat, domare, bankjurist eller liknande.

Den vänder sig särskilt till dig som arbetar eller som avser att arbeta med bodelnings- och arvstvister – antingen som bodelningsförrättare och/eller boutredningsman, eller ombud i sådana tvister.

Plats

Centralt i  Stockholm

Program

Kursprogram

Onsdag - Dag 1

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30 Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare

 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning,
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, redovisning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

10:30 - 10:45 Kaffe och bensträckare

10:45-11:15 Fortsättning: Praktiska frågor

11:15 - 12:30 Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)

 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen,
 • Testamente, bevakning, delgivning
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:00 Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvsskifte

 • Tvister enligt 3 kap. 3 § ÄB
 • Tvister enligt 7 kap. 4 § ÄB
  - Fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
  - Formulering av yrkanden
  - Rättspraxis
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - Utformning av talan, partsställning, nya grunder
  - Prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut
  - Rättspraxis

Johan Schüldt

15:00- 15:15 Kaffepaus

15:15 - 17:15 Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (fortsättning)

 • Klander av bodelning/arvskifte (forts)
 • Klander av testamente
  - Klandergrunder annan ogiltlighet
  - Talan om bättre rätt
  - Bevisfrågor
  - Rättspraxis
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Johan Schüldt

Torsdag - Dag 2

08:00 - 08:30 Kaffe och smörgås

08:30 - 10:30 Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte

 • Värdering av tillgångar och skulder vid bodelning och arvskifte
 • Behandlingen av gåvor i samband med bodelning och arvskifte
  - Vederlag vid bodelning
  - Behandlingen av arvsförskott vid bodelning och arvskifte
  - Det förstärkta laglottsskyddet
 • Jämkning vid bodelning

Anders Eriksson

10:30 - 10:45 Kaffepaus

10:45 - 12:30

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte (fortsättning)

Anders Eriksson

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:30 Efterarv

 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv
 • Vederlag
 • Förkovran
 • Omgiften
 • Andra komplikationer

Anders Eriksson

15:30 - 15:45 Kaffepaus

15:45 - 17:30

Efterarv (fortsättning)

Anders Eriksson

Fredag - Dag 3

08:00 - 08:30 Kaffe och smörgås

08:30 - 10:30 Testamentarisk sekundosuccession

 • I vilken utsträckning kan de regler som gäller efterarv tillämpas på testamentarisk sekundosuccession?
 • Vilka särskilda komplikationer kan uppstå vid testamentarisk sekundosuccession?

Anders Eriksson

10:30 - 10:45 Kaffepaus

10:45 - 12:45 Testamentstolkning

 • Tolkningens grundelement
 • Användningen av presumtionsregler i lag och av sådana som utvecklats i rättspraxis
 • Komplikationer vid tolkning

Anders Eriksson

Investering

17 900 sek. exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås samt lunch och fika.

Kursledare

Föreläsare

Anders Eriksson har varit departementsråd och rättschef i Justitiedepartementet och där lett arbetet med att utforma Äktenskapsbalken och 1988 års reform av arvslagstiftningen. Han är författare till flera böcker på familje- och arvsrättens område.

Johan Schüldt är advokat och universitetslektor i civilrätt (familjerätt) vid Stockholms universitet med specialinriktning på ekonomisk familjerätt. Advokatverksamheten är främst inriktad på uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 19 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar