Visa utbildning.se som: Mobil

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-03-15 09:00 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
7 900 SEK
2022-03-15

Stockholm
9 900 SEK
2022-03-15

Kursbeskrivning

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs på fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Syftet med kursen är att diskutera och analysera den senaste rättsutvecklingen på aktiebolagsrättens område, med fokus på betydelsefulla ändringar i regelverk och på nya prejudikat på området. Bakgrunden till kursen är att det de senaste åren skett en förhållandevis omfattande och betydelsefull utveckling av aktiebolagsrätten, i synnerhet i rättspraxis, och att det finns ett behov av en kurs vars fokus ligger på en uppdatering och analys av den rättsutvecklingen. Sammanfattningsvis analyseras rättsläget med hänsyn tagen till lagändringar och utveckling i rättspraxis under de senaste 5 – 10 åren, med fokus på ständigt aktuella områden som medansvar, skadeståndsansvar, klander av bolagsstämmobeslut, tvångsinlösen m.m. Kursen är till nytta för varje praktiskt verksam jurist som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar, särskilt i syfte att vara uppdaterad utifrån den senaste rättsutvecklingen på området.

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område
  Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de?
 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område.
  Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Ett nytt kapitel i ABL tillämpligt på publika bolag med noterade aktier, rörande s.k. närståendetransaktioner, har införts. Vad innebär regelverket?
 • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten.
  Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers och likvidatorers ansvar. Flera prejudikat är av stort principiellt intresse. Enligt vilka principer bedöms skadeståndsansvar i aktiebolagsrätten efter de senaste årens utveckling i rättspraxis
 • Minoritetsskydd.
  En betydelsefull prejudikatbildning har ägt rum när det gäller talerätt och klander av bolagsstämmobeslut. Vidare belyser ett nytt prejudikat frågan om minoritetsaktieägares kostnadsansvar i tvister om tvångsinlösen. Hur ser rättsläget ut?
 • Borgenärsskydd.
  Hur har rättspraxis inverkat på regelverket om värdeöverföringar och på låneförbudsreglerna? Vad är en indirekt värdeöverföring?

Program

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-10:30

Ny reglering på aktiebolagsrättens område

 • Bolagsstämmans godkännande av väsentliga transaktioner (16 a kap.)
 • Nya regler om ersättning till ledande befattningshavare
 • Prospektförordningen

10:30-10:45

Paus

10:45-12:45

Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten

 • Skadestånd
 • Medansvar
 • Ansvarsgenombrott

12:45-13:45

Lunchpaus

13:45-15:00

Minoritetsskyddet i aktiebolagsrätten

 • Talerätt och klander av bolagsstämmobeslut
 • Kausalitetsprincipen
 • Bolagskapning – konkurrerande stämmoförfaranden
 • Tvångsinlösen – kostnadsansvar

15:00-15:15

Paus

15:15-16:30

Borgenärsskyddet i aktiebolagsrätten

 • Värdeöverföringar – direkta och indirekta
 • Låneförbudet

16:30

Kursen avslutas

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg- Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 

Kursledare

Niklas Arvidsson är professor i handelsrätt och lektor vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om och undervisar i associationsrätt och central förmögenhetsrätt och har publicerat ett flertal artiklar inom affärsrättens område.

Johan Adestam är verksam som lärare och forskare vid institutionen för Juridik, Psykologi och Samhälle vid Örebro universitet, med huvudsaklig inriktning mot avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt. Han disputerade år 2015 med avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin, som behandlar ett särskilt slags garantier som förekommer i internationell handel, och har därefter bedrivit forskning om uppdragsavtal.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: