Visa utbildning.se som: Mobil

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
9 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs på fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

Program

Förmiddagsprogram:

08.30– 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 – 09.45 Nyheter i den aktiebolagsrättsliga regleringen

09.45 – 10.30 Skadestånd enligt ABL – en fördjupning och uppdatering.

10.45 – 12.00 Medansvar och ansvarsgenombrott

12.00 – 13.00 Lunch

Eftermiddagsprogram

13.15 – 14.00 Låneförbud och värdeöverförningar

14.00 – 15.00 Aktieteckning och teckningsutfästelser, särskilt om NJA 2016 s. 107.

14.00 – 15.00 Företrädarskap och representationskompetens

15.00 – 15.15 Kaffepaus

15.15 – 16.30 Talerätt, klanderfrågor, aktieägaravtal m.m.

16.30 – 17.00 Kursen avslutas

Kursinnehåll

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område.Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de? 
  • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten.Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers ansvar. Enligt vilka principer bedöms ledningens skadeståndsansvar efter de senaste årens utveckling i rättspraxis?
  • Kompetensöverskridande och företrädarskap.Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar. Vem företräder ett bolag när det råder tvist om vem som företräder ett bolag? 
  • Aktieteckning och emissionsgarantier.Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?
  • Klander och talerätt.Ett nytt prejudikat från december 2017 sätter fokus på villkoren för möjligheten att klandra bolagsstämmobeslut.

Investering

9 900 kr exkl. moms. 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Docent,Niklas Arvidsson, Lunds universitet
Lektor,Johan Adestam, Örebro Universitet

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar