Kvalificerad aktiebolagsrätt - Affärsjuridik

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
7 timmar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Längd
7 timmar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs på fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

Förmiddagsprogram:

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 – 9.45 Nyheter i den aktiebolagsrättsliga regleringen

9.45 – 10.30 Skadestånd enligt ABL – en fördjupning och uppdatering.

10.45 – 12 Medansvar och ansvarsgenombrott

12.00 – 13.00 Lunch

Eftermiddagsprogram

13.15 – 14.00 Låneförbud och värdeöverförningar

14.00 – 15.00 Aktieteckning och teckningsutfästelser, särskilt om NJA 2016 s. 107.

14.00 – 15.00 Företrädarskap och representationskompetens

15.00 – 15.15 Kaffepaus

15.15 – 16.30 Talerätt, klanderfrågor, aktieägaravtal m.m.

16.30 – 17.00 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

Kursinnehåll

  • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område.Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de? 
  • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten.Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers ansvar. Enligt vilka principer bedöms ledningens skadeståndsansvar efter de senaste årens utveckling i rättspraxis?
  • Kompetensöverskridande och företrädarskap.Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar. Vem företräder ett bolag när det råder tvist om vem som företräder ett bolag? 
  • Aktieteckning och emissionsgarantier.Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?
  • Klander och talerätt.Ett nytt prejudikat från december 2017 sätter fokus på villkoren för möjligheten att klandra bolagsstämmobeslut.

Investering

9 900 kr exkl. moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Docent, Niklas Arvidsson, Lunds universitet
Postdoc, Johan Adestam, Lunds universitet

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kvalificerad aktiebolagsrätt - Affärsjuridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 5 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Mats Ingvar
10 aug 2022

Engagerade, kunniga, och väl förberedda lärare. Intressanta frågeställningar.

4/5
-
16 okt 2017
5/5
Fanny Ericson
11 okt 2017

Kompetenta lärare och bra diskussion!

Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights