Visa utbildning.se som: Mobil

Konkursboets miljöansvar

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-16 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2021-09-16

Stockholm
8 900 SEK
2021-09-16

Kursbeskrivning

Konkursboets miljöansvar

Kursen syftar till att ge dig som deltagare fördjupade kunskaper om de regleringar som är relevanta för konkursboets miljöansvar.Centrala frågeställningarblir konkursboets ansvar gentemot det allmänna att ta hand om gäldenärens avfall samt att undersöka och sanera förorenade fastigheter som disponeras eller har disponerats av gäldenären. Under kursen redogörs också närmare för möjligheten att genomolika åtgärder– t ex abandonering – undgå de kostnader som boets miljöansvar annars skulle medföra.

Kursen belyser ocksåmiljörättsliga krav på förvaltarenvid fortsatt drift av industriell verksamhet samt avveckling och överlåtelse av sådan verksamhet. Därmed berörs även frågor som den som övertar verksamheten från konkursboet ställs inför.

Bakgrund

Vid konkursutbrottet finns många uppgifter för förvaltaren som kräver omedelbar uppmärksamhet. Miljörättsliga överväganden med betydelse för borgenärskollektivet kan då glömmas bort. Har gäldenären bedrivit någon form av industriell verksamhet bör emellertid miljörättsliga aspekter i princip alltid vägas in vid beslutet om fortsatt drift. Även om gäldenären inte bedrivit sådan verksamhet kan gäldenären på olika sätt disponera över avfall vars omhändertagande medför stora kostnader. För att så långt möjligt undgå att boet får bära miljörelaterade kostnader som har sin grund i gäldenärens verksamhet måste konkursförvaltaren känna till de miljörättsliga spelreglerna. Vid fortsatt drift tar dessutom konkursförvaltaren över det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt gällande miljöregler och/eller tillståndsvillkor, vilket också kan medföra ett personligt straffrättsligt ansvar.

Kursen utvecklar dina kunskaper om relevanta regleringar för konkursboets miljöansvar samt belyser de specifika svårigheterna som uppstår vid konkurs och miljöansvar. Välkommen!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till konkursförvaltare, andra jurister verksamma med obeståndsjuridik samt jurister vid miljötillsynsmyndigheter.

Plats

Hybridformat - du väljer om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Utdrag från programmet

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:00

Hantering av miljökostnader och förvaltarens personliga ansvar

 • Hur hanteras miljökostnader i konkursboet
 • Frågan om eventuellt personligt ansvar för förvaltaren

10:00 - 10:15

Kaffepaus

10:15 - 12:00

Boets ansvar för gäldenärens avfall

 • Genomgång av grunderna till efterbehandlingsansvaret i miljöbalken
 • Konkursboets ansvar för avfall som förvaras på fastigheter som disponeras av gäldenären

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Boets ansvar för föroreningar vid fortsatt drift

 • Konkursboets ansvar för föroreningar vid fortsatt drift och vid övertagande av viss del av gäldenärens verksamhet.

14:30 - 14:45

Kaffepaus

14:45 - 16:00

Särskilda frågor; abandonering, försäljning förorenad fastighet, m.m.

 • Ansvar vid fortsatt drift (fortsättning)
 • Abandonering av förorenade fastigheter
 • Överväganden vid konkursboets försäljning av förorenade fastigheter

16:00

Avslutning

Kursinnehåll

KURSEN FÖRDJUPAR DINA KUNSKAPER INOM:

 • Konkursboets ansvar för avfall som finns på gäldenärens fastigheter eller som gäldenären på annat sätt har rådighet över vid konkursutbrottet
 • Konkursboets ansvar för efterbehandling av förorenade fastigheter som ingår i boet eller fastigheter där konkursgäldenären bedrivit verksamhet 2
 • Särskilda miljörättsliga överväganden vid konkursboets fortsatta drift av gäldenärens miljöfarliga verksamhet
 • Konkursförvaltarens personliga miljöstraffrättsliga ansvar samt personliga ansvar för miljörelaterade kostnader
 • Möjligheten att undgå miljörättsligt relaterade massakostnader genom abandonering

Investering

8900 sek. exkl. moms (plats i Stockholm) / 6900 sek exkl. moms (Digital)

Kursavgiften inkluderar dokumentation. För dig som deltar i Stockholm ingår även kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursledare under dagen kommer vara:

Daniel Eggertz,
Advokat, Eggertz Advokatbyrå i Falun samt jägmästare
Daniel har lång erfarenhet av miljörättsliga frågor inom skogsindustrin samt kursverksamhet såväl vid universitet och högskolor som i näringslivet. Daniel var tidigare verksam vid Grönberg Advokatbyrå i Stockholm 2001-2007.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konkursboets miljöansvar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konkursboets miljöansvar!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konkursboets miljöansvar från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: