Visa utbildning.se som: Mobil

Komplicerad efterarvsrätt - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-17 08:30 - Stockholm
Öppen utbildning
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen fördjupar dina kunskaper i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen.

Ärvdabalkens regler om efterarv är komplicerade och innehåller dessutom ett antal oklarheter. När efterarvsreglerna ska tillämpas samtidigt med andra regler i ärvdabalken eller med regler i äktenskapsbalken eller sambolagen uppstår ofta mycket krångliga situationer. På den här kursen behandlas dessa frågor utförligt. Både legal efterarvsrätt och testamentarisk sekundosuccession omfattas.

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Betydelsen av testamenten av den först avlidna maken respektive den sist avlidna maken när det gäller efterarvsfrågor kommer också att behandlas.

KOMPLICERADE FRÅGESTÄLLNINGAR

 • Hur ska gåvor beaktas vid bodelning och arvskifte efter den avlidne?
 • Vilken effekt får gåvorna för efterarvssituationen vid den efterlevande makens död? Vilken effekt får t.ex. vederlagsreglerna, förskottsreglerna och reglerna om det förstärkta laglottsskyddet?
 • Vad gäller om en efterlevande make som innehar den först avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt gifter om sig och det ska ske bodelning i det nya äktenskapet? Vilka komplikationer kan då uppstå om det t.ex. finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Hur ska fördelningen av efterarv ske om den efterlevande maken gift om sig två gånger och har ärvt kvarlåtenskap efter båda sina makar med fri förfoganderätt?

Känner du att du i din yrkesutövning behöver kunna klarlägga dessa och andra efterarvsfrågor av mera komplicerat slag eller att du i vart fall behöver ha förmåga att inse när det i sådana frågor finns komplikationer som måste kunna hanteras? Deltagande på kursen ger goda förutsättningar för att hantera dessa frågeställningar i sin yrkesroll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med familjerättsliga frågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om ärvdabalkens arvsregler och om äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det är också bra om du har några års erfarenhet av att arbeta med frågor om bodelning, arv och testamente.

Plats

Stockholm

Program

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30

Inledning

 • Bakgrunden till regelsystemet
 • Makes arvsrätt
 • Efterarvsrätten

Fördelningen av den efterlevande makens bo

 • Normalfördelningen
 • Snedfördelning
 • Förhållandet till bodelningsreglerna
 • Inverkan av ett testamente av den första avlidna maken
 • Förhållandet till förskottsreglerna
 • Förhållandet till laglottskrav
 • Basbeloppsregeln
 • Förhållandet till det förstärkta laglottsskyddet

10:30-10:50

Kaffepaus

10:50-12:30

Vederlagsregeln

 • Förutsättningarna
 • Vederlagets storlek
 • Återbärande av gåvan
 • Ej fullbordad gåva

Förkovransregeln

 • Förutsättningar
 • Hur ska förkovran beräknas
 • Fall då både vederlag och förkovran ska tillämpas

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:00

 • Arvsförskott av efterlevande make
 • Arvsberättigade vid den efterlevande makens död
 • Konkret efterarvsrätt

Efterlevande make gifter om sig

 • Bodelning i det nya äktenskapet
 • Vad händer om det finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Flera grupper av efterarvingar
 • Efterlevande make blir sambo

15:00-15:30

Kaffepaus

15:30-17:00

Särskilt komplicerade fall av legal efterarvsrätt

 • Vederlagsregeln och det förstärkta laglottsskyddet ska tillämpas samtidigt
 • Förskott som inte fullt ut kunnat avräknas vid den först avlidna makens död

Testamentarisk sekundosuccession

 • En grundläggande tolkningsregel
 • Annan än make är första successorn
 • Annan än arvinge är andra successorn

17:00Kursen avslutas

Kursinnehåll

 • Bakgrunden till regelsystemet
 • Makes arvsrätt
 • Efterarvsrätten
 • Fördelningen av den efterlevande makens bo
 • Vederlagsregeln
 • Förkovransregeln
 • Arvsförskott av efterlevande make
 • Arvsberättigade vid den efterlevande makens död
 • Konkret efterarvsrätt
 • Efterlevande make gifter om sig
 • Efterlevande make blir sambo
 • Särskilt komplicerade fall av legal efterarvsrätt
 • Testamentarisk sekundosuccession

Investering

7900 sek exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kursledare

Anders Eriksson

Jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna reklamationsnämnden.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Komplicerad efterarvsrätt - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 4 recensioner.

Terese Landin
Bästa kurs jag någonsin varit på Otroligt bra föreläsare
Rickard Poppelman
Oerhört kompetent föreläsare som har förmågan att lära ut det väsentliga inom ett komplicerat rättsområde - efterarvsrätt.
Michael Gibbons
En av de bästa kurserna jag gått på. Anders Eriksson hann med mycket och det var kvalificerat på en bra nivå.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Komplicerad efterarvsrätt - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: