Inga recensioner än

Immaterialrättsdagen 2023 - Nyhetsdag

Norstedts Juridik, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Den 26 april 2023 har du möjlighet att bli serverad de viktigaste immaterialrättsliga rättsfallen, lagförslagen, policybeslut och trenderna i EU och Sverige. Frågeställningar reds ut, analyseras och diskuteras och du som deltar får möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra branschkollegor och experter. Varmt välkommen!

Program

09:00 - 09:10 Inledning

Bli serverad de viktigaste IP-rättsfallen och lagstiftningen som kommit under 2022 och första halvåret 2023.

Norstedts Juridik och moderatorn Sanna Wolk

09:10 - 10:10 Aktuella frågor om digital upphovsrätt m.m.

Aktuella frågor om digital upphovsrätt och hur den belyses i lagstifningen jämte praxis. Det kommer tas upp de nya reglerna om överlåtelse av upphovsrätt, den senaste utvecklingen om upphovsrätt och AI, samt aktuella praxisbrytande rättsfall.

Johan Axhamn, Lunds universitet

10:10 - 10:30 Kaffepaus

10:30 - 11:20 Varumärkesanvändning 2023

Numera är det allt viktigare att veta gränserna mellan tillåten och otillåten varumärkesanvändning eftersom det ofta står stora värden på spel. Föreläsningen ger en uppdatering om de senaste årens rättspraxis, med vägledning för hur parter bör argumentera i intrångstvister.

Stojan Arnestål, Vinge

11:20 - 12:00 Marknadsrätt

Tuffare regler om prisinformation och marknadsföring av miljöpåståenden, aktiva konsumentverk och konsumentgrupper och större risk för påföljder vid brott mot marknadsföringslagen. Vilken effekt har vi sett och kommer vi att se hos myndigheter och domstolar? Det har alltid varit lätt att begå brott mot marknadsföringslagen, blir det fler som fälls nu?

Christina Berggren, Maqs   

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:50 Patentåret 2022 – interimistiska vitesförbud i praxis

Patent är ett viktigt skydd för företag och vi komemr ta upp praxis från PMD och PMÖD med fokus på rättsutvecklingen avseende interimistiska vitesförbud. Hur tidigt går det att stämma för intrång? Ex parte och skyndsamma beslut – har möjligheterna för patenthavare att utverka vitesförbud förbättras? Vi avslutar med analys och framtidsspaning.

Christopher Tehrani, Schjødt 

13:50 - 14:40 Anställdas uppfinningar

Många uppfinningar skapas av arbetstagare. Samtidigt är dessa många gånger viktiga företagstillgångar, både som strategisk resurs och konkurrensverktyg. Arbetsgivaren vill självklart förvärva dessa uppfinningar samtidigt som allt fler arbetstagare begär ekonomiska ersättning för arbetsgivarens förvärvar. Senaste årens beslut från domstolar och nämnder gås igenom om vilka ersättningar anställda uppfinnare erhållit och arbetsgivarens förvärv av uppfinningar.

Sanna Wolk, Schjødt

14:40 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:00 Företagshemligheter

Sällan har skyddet för företagshemligheter varit så omdiskuterat som under de senaste åren. På EU-nivå är frågorna inte minst uppe i flera aktuella lagstiftningsärenden, såsom i framtagandet av rättslig reglering av AI. I denna del kommer en genomgång göras av aktuell rättspraxis samt en genomlysning av vad som sker på lagstiftningsområdet. Samtidigt som många företag upplever att företagshemligheterna är viktigare än någonsin kan det diskuteras om skyddet samtidigt undermineras.

Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv 

16:00 - 16:30 Diskussion och sammanfattning av dagen

Sanna Wolk, Schjødt

Målgrupp

Nyhetsdagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med immaterialrättsliga frågeställningar i sitt yrke såsom advokater, bolagsjurister, patentombud, domare och åklagare.

Kursledare

Sanna Wolk, moderator på Immaterialrättsdagen

Sanna Wolk har lång erfarenhet från svensk, europeisk och internationell immaterialrätt jämte marknadsrätt som expert, skiljedomare och akademiker. EU-expert i upphovsrätt för EU-kommissionen och European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Immaterialrättsdagen 2023 - Nyhetsdag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights