Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden?Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden?

Utdrag från programmet

09:00 - 10:30

 • Inledning
 • Materiell bakgrund
 • Processuell lagstiftning, nämndernas sammansättning, uppgifter och behörighet m.m.
 • Förfarandet i huvuddrag och förhållandet till rättegångsbalken.

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45 

 • Processram och bevisfrågor
 • Yrkande, grunder, bevisbörda, bevisvärdering och dispositionsprincipen
 • Preliminärfrågor, preklusion enligt 51 § hyreslagen, rättskraft, processgemenskap, dubbla processer m.m.

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:40

 • Materiell processledning
 • I vilken utsträckning bör nämnden berika och begränsa processmaterialet

14:40 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30

 • Medling
  - Medling och förlikning. Lokalhyrestvister och yttrande om marknadshyra
 • Hovrättsprocessen
  - Muntligt eller skriftligt förfarande, processramen, bevisning, rättegångskostnader
 • Övriga frågor

16:30 
Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
  • Materiella rättens processuella betydelse
  • Processledning och medling
  • Processramen
  • Bevisfrågor
  • Preliminärfrågor
  • Vissa särskilda processuella frågor
  • Förfarandet vid lokalmedling
  • Förfarandet i hovrätten
  • Nya regler om ljud- och bildupptagning, sammansättning, överklagande m.m.

  Investering

  Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm eller Göteborg. 

  Kursledare

  Carl Rydeman 

  Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977 fram till pension 2019, bl a notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev hyresråd och chef för Hyresnämnden i Sundsvall. Han har varit sekr. i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Han är fast medlare på Medlingsinstitutet (arbetstvister) och hos FSC (Forest Stewardship Council, i tvister mellan skogsbolag och samebyar). Carl har arbetat som kursledare åt Domstolsakademin inom fiskalutbildning i 25 år med materiell processledning och bevisrätt, samt har sedan länge haft olika hyresrättsliga kurser. Opartisk ordförande i Hyresmarknadskommittén (HMK). Ledamot i Mittuniversitetets disciplinnämnd.

  Håkan Julius

  Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande och expert i ett flertal statliga utredningar och har varit författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen m.m.

  .

  Examen, diplom m.m.

  Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

  Intresseanmälan

  Beställ information

  Fyll i formuläret för att få mer information om Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

  Recensioner

  Snittbetyg: 4,2

  Baseras på 5 recensioner.
  Skriv en recension
  5/5
  Lena
  13 apr 2017

  Mycket intressant och lärorik kurs med mycket bra föreläsare.

  5/5
  Jan Bergman
  07 apr 2017

  Bra rakt igenom !

  3/5
  Olle Janrik
  06 apr 2017

  Blev stressigt på slutet och lokalhyresdelen fick komma lite i skymundan.

  Norstedts Juridik
  Box 6430
  113 82 Stockholm

  Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

  Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

  Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

  Highlights